Lysias geeft inzicht

Voor de opgaven van vandaag en morgen. Werken aan een mooier
Nederland, waar iedereen kan meedoen.

Wat we doen

Opdrachtgevers in het publieke domein schakelen ons in bij strategische opgaven, vernieuwing van beleid en gevoelige organisatieveranderingen. 

 

We geven inzicht en helpen onze opdrachtgevers hun ambities waar te maken door hun vraagstukken te doorgronden. We onderzoeken, adviseren en realiseren. 

We zoeken perspectief en creëren oplossingen door partijen met elkaar te verbinden en in beweging te brengen. Onze kracht is beleid werkend maken, organisaties beter laten functioneren en processen versnellen. 

Inzichten

Lysias Whitepaper Nieuwe Industriepolitiek
staatssteun benutten voor maatschappelijke transities
11/04/2024
Organisatieanalyse Waterschap Zuiderzeeland
Beeld van ‘het nu’ en ‘de toekomst’
04/04/2024
Impactonderzoek, staatssteunanalyses en Nationaal Groeifonds aanvragen
Succesvolle projecten Nationaal Groeifonds
19/03/2024
Nederlandse gemeenten doen nog weinig aan klimaatadaptatie
Evaluatie NKWK onderzoekslijn Klimaatbestendige stad
18/03/2024
Evaluatie aanpak vierde tranche Regio Deals
Samenwerken om de brede welvaart te vergroten
14/03/2024
Lysias ondersteunt in ontwikkeling kadernota verbonden Partijen
Noord-Brabant heeft nieuwe Nota Verbonden Partijen
12/03/2024
Lysias_Bewerkte Sfeer beelden_Opmaak_1920x1080_4

Een aantal van onze
opdrachtgevers

We werken voor opdrachtgevers in het het brede publieke domein aan vraagstukken die er toe doen, op landelijk, regionaal en lokaal niveau.

Actueel bij Lysias

Mogelijke fusie en sluiting ziekenhuizen in Fryslân
Impactonderzoek vanuit brede welvaart
28/03/2024
Casper Dam gestart bij Lysias
Uitbreiding adviesteam
04/04/2024
Lysias op bezoek in Fryslân
Bosberaad: kwaliteit openbaar bestuur en samenwerking
26/03/2024
Collega Melvin Könings te gast in podcast Studio Energie
Over staatssteun en (gebrek aan) industriepolitiek
27/02/2024