Terug

Opgavegericht realiseren

Opdrachtgevers in het publieke domein schakelen Lysias in bij strategische opgaven, vernieuwing van beleid en gevoelige organisatieveranderingen. Wij helpen onze opdrachtgevers hun ambities waar te maken door hun vraagstukken te doorgronden, waar mogelijk te vereenvoudigen en de handen uit de mouwen te steken.

Dit doen we op het snijvlak van advies en realisatie in de rol van kwartiermaker, programmamanager, lijnmanager, projectleider en procesbegeleider. We zoeken perspectief en creëren oplossingen door partijen met elkaar te verbinden en in beweging te brengen. Onze kracht is beleid werkend krijgen, organisaties beter laten functioneren en processen te versnellen.

Aldrik Dijkstra

Adviseur

Jos Poeder

Adviseur

Leonie van der Kruk

Adviseur

Korien Jurgens

Partner en directeur

Gerelateerde inzichten

Lysias werkt aan gebiedsgerichte aanpak Regte Heide en Riels Laag
Naar een visie voor het overgangsgebied
30/04/2024
Meerjarenbeleidsplan Veiligheidsregio Flevoland | G&V
Bottom-up realiseren van één gezamenlijk beleidsplan
29/02/2024
Tijdelijk programmamanagement Slimme Financiering en Participaties
Programmamanagement provincie Noord-Brabant
05/01/2024