Terug

Slim financieren

Op weg naar een mooier Nederland ontmoeten we grote maatschappelijke uitdagingen. We staan voor transities die er toe doen. Dat vraagt investeringen die de markt niet altijd kan opbrengen. Vaak is dan publiek geld nodig, maar waar leg je prioriteit? Begrotingen van overheden staan steeds meer onder druk. Welke financieringsvorm past bij de ambitie? Is een tijdelijke of structurele inzet nodig? Werk je met subsidies, leningen of aandelen? Hoe mobiliseer je private of Europese cofinanciering?

Lysias helpt overheden en maatschappelijke organisaties bij hun financierings- en begrotingsvragen:

  • voor de juiste doelen, met prioritering in goede balans
  • op een verbindende manier, met partners en cofinanciers
  • op een slimme manier, doelgericht en doeltreffend
  • met daadwerkelijk impact, en een meetbaar effect op de brede welvaart.

Wij bundelen high-level kennis en ervaring in publiek-private financiering, staatssteun, overheidsfinanciën, publiek-en privaatrecht, gebiedsontwikkeling, Europese programma’s en fondsen. Dit verbinden wij met onze andere proposities zoals toekomstbestendig organiseren, doelgericht samenwerken en inspirerend evalueren.

Recente voorbeelden uit onze praktijk

  • Glasheldere staatssteunanalyses voor verschillende regionale energiefondsen
  • Impactanalyse en succesvolle aanvraag Einstein Telescope bij Nationaal Groeifonds
  • Duurzame herijking provinciale begroting
  • Inrichting en funding voor Investeringsfonds Duurzame Landbouw
  • Heroverweging complexiteit provinciefonds
  • Strategische evaluatie van publieke en publiek-private fondsen

 

Roelof Balk

Associé Slim Financieren

Melvin Könings

Associé

Mark Pol

Adviseur

Catheel Pino

Adviseur

Gerelateerde inzichten

Expertmeetings revolverende fondsen
Over actualiteiten, uitdagingen en oplossingen
30/01/2023
Gedegen staatssteunadvies
Optimaal staatssteunadvies vanuit brede ervaring
06/11/2022
Staatssteun nieuwsbrief
Altijd op de hoogte van actuele ontwikkelingen!
06/11/2022