Terug

Toekomstbestendig organiseren

Is jouw organisatie klaar voor de toekomst en zie je die toekomst met vertrouwen tegemoet? De vraagstukken in het publieke domein zijn de afgelopen decennia steeds complexer geworden. Complexe vraagstukken vragen om een andere manier van organiseren en (samen)werken. Niet alleen tussen teams en afdelingen, maar óók daarbuiten. Lysias kan je hierbij helpen. Zo adviseren en ondersteunen we je met organisatieonderzoek en helpen we je om je strategische koers uit te zetten, je lerend vermogen te ontwikkelen, je slagkracht te organiseren en je programma- en procesmanagement her in te richten. Hoe? Dat leggen we je graag uit!

Organisatieonderzoek als versneller

Met een organisatieonderzoek zet je sneller stappen naar een (beter) werkende en toekomstbestendige organisatie. We duiken met een onbevangen maar grondige blik in je organisatie. Zo vinden we wat je niet zoekt en zoeken we wat je niet vindt. Daarbij hebben we aandacht voor wat goed gaat én voor wat er beter kan. We zijn zorgvuldig in onze analyses en  delen onze bevindingen graag met de mensen in jouw organisatie en, waar wenselijk, met jouw samenwerkingspartners. Samen kijken we wat je organisatie nodig heeft en welke stap we daarvoor als eerste moeten zetten.

Strategische koers bepalen

Wil je bewegen, dan moet je eerst goed weten waar je naar toe wilt. Een heldere koers bepaalt immers de richting én de doelen die je wilt bereiken. Wat ons betreft staat daarbij de inhoud altijd voorop en volgt daarna de precieze manier van organiseren. We helpen je graag om je koers uit te zetten en vast te houden. Zodat jij en alle betrokkenen hun rol kennen en samen de gestelde doelen weten te bereiken.

Lerend vermogen ontwikkelen

Een organisatie is nooit af. Wil je klaar zijn voor de toekomst, dan zijn continu leren en ontwikkelen enorm belangrijk. Dat vraagt om steeds nieuwe kennis over en kunde van processen, systemen, afspraken, perspectieven en technologieën. Maar ook om andere werk- en denkwijzen. Soms zijn dat grote stappen, vaker gaat het om een doorlopend proces van kleine stappen. Wij leren en helpen organisaties om, onder de druk van het ‘hier en nu’, zo’n continu proces voor zichzelf te ontwikkelen en onderhouden. Bijvoorbeeld door leeromgevingen en werkplaatsen te organiseren of ontwikkeltrajecten te begeleiden. Ook kunnen we ‘serious gaming’ inzetten, zodat je de nieuwe aanpak spelenderwijs kunt uitproberen en we er collectief van kunnen leren.

Samenwerken voor meer slagkracht

Samen heb je meer slagkracht, maar samenwerking organiseren kan ook verdraaid lastig zijn. Samenwerkingspartners moeten op zoek naar verbinding tussen mensen, doelen, rolopvattingen, geld, stijl, processen etc. Die verbinding moet standhouden bij tegenslag, personeelswisselingen en teruglopende middelen. Samenwerken is dus niet vrijblijvend; de consequenties zijn vaak groot. Dit vraagt om een zorgvuldige inrichting van samenwerking. Door de ervaring die we hebben opgedaan, zijn we alert op wat er mis kan gaan. Waar we belemmeringen of uiteenlopende belangen zien, leggen we deze dan ook bloot. Dit helpt volgens ons namelijk om een samenwerking verder te brengen.

Samenwerken, ook als het moet

Hoe vind je elkaar als je, bijvoorbeeld door wetgeving, gedwongen wordt om samen te werken? Dan zijn een gezamenlijke koers en gedeelde waarden en doelen essentieel. We helpen en ondersteunen je graag om met je partners naar elkaar toe te groeien en de beste samenwerkingsvorm te vinden. We hebben veel ervaring met fuseren, gemeentelijke herindelingen en ontvlechten van samenwerkingsverbanden. We kennen de praktijk, werken vanuit de nieuwste inzichten en weten welke valkuilen we moeten vermijden.

Taaie vraagstukken en tijdelijk programma- en projectmanagement

Harde bezuinigingen of radicale koerswijzigingen kunnen pijnlijke keuzes tot gevolg hebben. Een transparant en fair proces dat uitmondt in een besluit met draagvlak is dan een pittige opgave. Om zo’n proces te organiseren, is het fijn om externe expertise in te vliegen voor advies en begeleiding. Ook hiervoor kun je bij Lysias terecht.

Heb je behoefte aan tijdelijke ondersteuning? We geven graag (tijdelijk) leiding aan je programma’s en projecten. Wil je weten hoe jezelf het beste een tijdelijk programma of project kunt inrichten? Dan ben je bij ons aan het juiste adres voor een helder en gedegen advies!

Benieuwd naar onze inzichten? We delen ze graag met je!
Wil jij ook met vertrouwen naar de toekomst kijken? We horen graag waar je mee bezig bent en wat wij met onze ervaring en ideeën kunnen bijdragen aan jouw organisatie.

 

Leo Hendriks

Adviseur

Jolanda Waaijer

Associé

Pieter van Eijsden

Adviseur

George Postma

Adviseur

Frank Burkels

Partner

Gerelateerde inzichten

Versterken van de sociale basis in Fryslân
Op weg naar de meest gezonde regio van Europa
17/06/2024
Naar een toekomstbestendig Amaryllis
Ontwikkeling nieuw organisatiemodel
10/06/2024
Brede Welvaart avant la lettre?
Herinrichting Veenkoloniën
23/04/2024