Terug

Brede welvaart

‘Brede Welvaart’ is een steeds bekender begrip in het openbaar bestuur in Nederland, om welvaart integraler te benaderen dan alleen financieel-economisch. Aan de hand van brede welvaart geven overheden bijvoorbeeld de fysieke leefomgeving vorm – waarbij ze gezondheid en preventie meenemen. Ook kan brede welvaart helpen om de kracht van de regio te benutten, organisaties op een andere manier te organiseren en breder te kijken naar de regionale economie.

Wilt u ook aan de slag met brede welvaart? Wij helpen u graag op weg!

Projecten:

  • Herijking provinciale rol en begroting provincie Gelderland
  • Meerjarenvisie voor de gemeente Midden-Drenthe
  • Succesvolle aanvraag Einstein Telescoop bij het Nationaal GroeiFonds
  • Evaluatie van de Regio Deals

Nieuwsbrief over Staatssteun

Vul hier je naam en e-mailadres in, dan houden we je op de hoogte van onze nieuwste berichten over Staatsteun.