Terug

Menselijke maat

De ‘menselijke maat’ is een belangrijk thema in het publieke domein. Hoe zorg je ervoor dat je als publieke organisatie mensen dient en hun perspectief centraal zet? Menselijke maat gaat onder andere om rekening houden met het ‘doenvermogen’ van mensen, zodat iedereen kan meekomen. De menselijke maat gaat uit van een realistisch perspectief wat je wel en niet van mensen mag verwachten. De menselijke maat betekent ook een responsieve overheid, die inzicht heeft in de leefwereld van mensen, interesse toont en kan inspelen op problemen waar mensen tegenaan lopen. Menselijke maat speelt ook een belangrijke rol in de uitvoering en uitvoerbaarheid van beleid.

De menselijke maat komt idealiter in alle fasen van beleidsvorming en uitvoering terug: van voorbereiding, besluitvorming, gebruik van data, uitvoering tot aan evaluatie.

Opdrachten waar dit thema een rol speelde zijn onder andere:

Nieuwsbrief over Staatssteun

Vul hier je naam en e-mailadres in, dan houden we je op de hoogte van onze nieuwste berichten over Staatsteun.