Terug

Onderwijs

Onderwijs is misschien wel de belangrijkste sector in ons land. Daar worden de toekomstige medewerkers, vakmensen, ondernemers, maar vooral inwoners van ons land voorbereid op de toekomst. En die hebben we nodig voor de grote opgaven waar ons land voor staat. Vanuit Lysias doen we onderzoek, adviseren we organisaties en begeleiden we ze bij vraagstukken op het gebied van toekomstbestendig organiseren en samenwerken. Dat doen we voor onderwijsorganisaties, maar ook voor organisaties in het netwerk rondom het onderwijs zoals het Rijk, gemeenten en maatschappelijke organisaties en netwerken.

  • Drenthe College: begeleiding ontwikkeltraject voor alle interne adviseurs
  • Deltion College: herinrichting organisatie College Techniek en Gebouwde Omgeving
  • Friesland College en Friese Poort: fusiebegeleiding ‘leven lang ontwikkelen’
  • HTRIC: samenwerking RUG, UMCG, overheid, bedrijfsleven

Nieuwsbrief over Staatssteun

Vul hier je naam en e-mailadres in, dan houden we je op de hoogte van onze nieuwste berichten over Staatsteun.