Terug

Organiseren en samenwerken

De opgaven van deze tijd vragen om nieuwe vormen van organiseren en samenwerken in het publieke domein. Over grenzen van organisatieonderdelen en vaak ook over organisatiegrenzen heen: vanuit de inhoud, horizontaal en integraal. Met een actieve betrokkenheid van de samenleving in het algemeen en bewoners in het bijzonder. Soms vraagt dit het samengaan van organisaties (fusie, herindeling), of, als de samenwerking niet de beoogde resultaten oplevert, het beëindigen van samenwerking (ontvlechting). Lysias brengt ruime ervaring mee op al deze thema’s in het brede publieke domein, waarbij de inhoudelijke opgaven altijd leidend zijn.

Projecten:

  • Herindeling Eemsdelta
  • Ontvlechten Dantumadiel en
  • Fusie Friesland College en Friese Poort
  • Verbeter Breda