Terug

Ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling

Actuele maatschappelijke vraagstukken op het gebied van bevorderen brede welvaart, stimuleren van economie en werkgelegenheid, realiseren van woningbouw, omgaan met de mobiliteitsvraag, reduceren van stikstofuitstoot, energietransitie vragen hebben altijd een fysieke uitwerking. Ze zijn daarmee niet alleen een sociaal, economisch en maatschappelijk maar óók een ruimtelijk vraagstuk. Lysias is actief vooral op regionaal en lokaal niveau. Het gaat daarbij om regionale en stedelijke ontwikkelingsvraagstukken en vooral ook om gebiedsontwikkeling.

Wij zijn daarbij met name aan de voorkant betrokken: analyseren van de opgaven, bijeen brengen van de relevante partijen, formuleren van gemeenschappelijke ambitie, samenwerken aan het gemeenschappelijke perspectief en het laten nemen van besluiten om tot realisatie te kunnen komen. In dat proces is er veel aandacht voor participatie en communicatie met de samenleving.

Wij zijn daarin adviseur en bieden programma- en projectmanagement. Daarbij zijn wij gewend om in opdracht van meerdere partijen te werken.

In onze aanpak staat de opgave altijd centraal. We kijken met een integrale blik door rekening te houden met alle relevante aspecten. We dragen zorg voor de juiste governancestructuur .Daarbij is er veel aandacht voor het proces van betrekken van alle relevante partners en de samenleving. We zijn scherp op positie, rol en verantwoordelijkheid voor alle betrokkenen.

De juiste besluiten op het juiste moment op de juiste tafel.
Door een helder proces uit te lijnen, ontstaat er ruimte voor het goede gesprek over de inhoud. We dragen zorg voor een projectomgeving waarin partijen (waaronder de omgeving) goed gepositioneerd zijn, belangen worden gedeeld en verwachtingen worden uitgesproken. Daarbij is er veel aandacht voor de besluitvormingsprocessen van de betrokken partijen: het juiste besluit op het juiste moment op de juiste tafel.  Met als uiteindelijke doel het realiseren van project en daarmee een bijdrage aan een mooier Nederland!

Enkele voorbeeldprojecten: 

 • Uitvoeringsagenda Almere-centrum
 • Ambitiedocument Centrum Winschoten, gemeente Oldambt
 • Stations- en stationsgebieden Zwolle, Leeuwarden, Lelystad, Almere-centrum, Nunspeet,
 • Lokaal programmaplan gemeente Midden-Groningen, Nationaal Programma Groningen
 • Realiseren samenwerking gemeenten en onderwijs studentencampus Almere
 • Ontwikkelstrategie gemeente Raalte in kader verstedelijksopgave regio Zwolle
 • Onderzoek extra sneldienst Leeuwarden-Groningen
 • Onderzoek en MKBA naar vervanging spoorkruising Van Harinxmakanaal
 • Begeleiding onderhandelingsproces rijk-provincie regionalisatie treindiensten Friesland
 • Centrumplan Hoogezand-Sappemeer en realisatie multifunctioneel gemeentehuis
 • Second Opinion realisatie gebiedsontwikkeling en nieuw stadion Cambuur

Nieuwsbrief over Staatssteun

Vul hier je naam en e-mailadres in, dan houden we je op de hoogte van onze nieuwste berichten over Staatsteun.