Terug

Veiligheid en handhaving

Een veilige leefomgeving is voor iedereen van belang. Een groot aantal overheidsorganisaties werkt aan de bescherming van de fysieke en sociale veiligheid: van omgevingsdiensten en veiligheidsregio’s tot inlichtingendiensten en politie.

Lysias helpt deze organisaties op verschillende manieren. We doen onderzoek naar de werking van samenwerkende organisaties, helpen focus en strategie te bepalen en ondersteunen gezaghebbende commissies op dit gebied.

Opdrachten op het gebied van veiligheid en handhaving zijn onder andere:

  • Ondersteuning adviescommissie Versterken Weerbaarheid Democratische Rechtsorde (commissie-Marcouch).
  • Begeleiding kerntakendiscussie voor Veiligheidsregio Limburg-Noord
  • Evaluatie en advies over VTH-stelsel voor provincie Gelderland en Gelderse omgevingsdiensten
  • Onderzoeksondersteuning Integriteitscommissie Justitie & Veiligheid
  • Ondersteuning adviescommissie stelsel van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH, commissie-Van Aartsen)

Nieuwsbrief over Staatssteun

Vul hier je naam en e-mailadres in, dan houden we je op de hoogte van onze nieuwste berichten over Staatsteun.