Terug

Zorg, welzijn en gezondheid

In het sociaal domein en de brede zorgsector zijn grote vraagstukken aan de orde: tegengaan van onrechtvaardige verschillen in gezondheid, de transitie van zorg naar preventie en de houdbaarheid en betaalbaarheid van zorg.

Lysias Advies werkt voor de Rijksoverheid, gemeenten, GGD-en, zorgorganisaties en maatschappelijke organisaties in het zorgdomein en het sociale domein: jeugdzorg, WMO en participatie. We adviseren over strategie en begeleiden organisatieontwikkeling en samenwerking, begeleiden de overgang van organisatieonderdelen en voeren financiële doorlichtingen uit.

Opdrachten op het gebied van zorg, welzijn en gezondheid zijn onder andere:

  • Secretaris van de Taskforce Wonen en Zorg voor ouderen
  • Procesbegeleiding Hervormingsagenda Jeugd
  • Advies over strategische agenda GGD GHOR Nederland
  • Kerntakendiscussies en benchmark diverse GGD’en
  • Opzet en begeleiding leeromgeving jeugdhulp regio Zuid-Holland-Zuid
  • Advies over positionering en begeleiding maatschappelijke organisaties (JOGG, 113 Zelfmoordpreventie en Join US)

Nieuwsbrief over Staatssteun

Vul hier je naam en e-mailadres in, dan houden we je op de hoogte van onze nieuwste berichten over Staatsteun.