Terug naar overzicht

Adviesbureaus lanceren nieuwe AGREE-aanpak

05-03-2018

Lokale energietransitie gaat op de schop

AMSTERDAM/AMERSFOORT – “De lokale energietransitie zal de komende jaren veel verder moeten gaan dan wat besparing hier en wat zonnepanelen daar”, stellen drie adviesbureaus. De boodschap van het nieuwe Interbestuurlijke akkoord is duidelijk: de energie- en klimaattransitie vraagt om grote veranderingen in de routines van mensen en organisaties. “De lokale aanpak gaat echt op de schop”, zeggen senior adviseurs Energie & Duurzaamheid Jos Benner en Sanne Tonneijck.

Vanaf 2021 moeten jaarlijks 200.000 woningen van het aardgas af. Dat zijn 550 woningen per dag, en dan zijn we eind 2050 nét klaar. Benzine en diesel moeten ook verdwijnen. Dit vraagt om veel grotere inspanningen, dan alleen het installeren van zonnepanelen op eigen dak, zoals veel mensen denken.

Om deze enorme transitie voor elkaar te krijgen, stellen provincies, regio’s en gemeenten regionale energie- en klimaat strategieën (REKS) op. Uit de REKS moet blijken welke keuzes en inspanningen gemaakt worden om de energie- en klimaatdoelen te behalen. Betrokkenheid van de samenleving bij de planvorming én uitvoering is cruciaal voor uiteindelijk succes.
Drie adviesbureaus* lanceren vandaag een handreiking waarmee de energie- en klimaatopgave integraal en met brede betrokkenheid van inwoners, bedrijfsleven, maatschappelijk partners en overheden kan worden opgepakt: AGREE: Aanpak Gemeentelijk en Regionaal Energie-Engagement.

AGREE draagt bij aan eenheid, begrip en mede-eigenaarschap. De focus ligt op de energietransitie in brede context: in samenhang met de leefomgeving (Omgevingswet), de REKS en het warmtetransitieplan. De adviesbureaus bundelen in AGREE hun expertise en ervaring op het gebied van energie, ruimte, participatieprocessen, draagvlak, joint fact finding, gemeentelijke beleidsvorming en leefstijl.

Voor meer informatie:
www.uwgemeenteklimaatneutraal.nl

www.msgstrategies.nl

www.lysiasgroup.com

www.motivaction.nl

* MSG Sustainable Strategies, Lysias Advies en Motivaction

 

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met Jos Benner op  06 – 15 33 35 77

Downloads

Anderen bekeken ook