Terug naar overzicht

Almeerse oud-wethouder Jerzy Soetekouw associé bij Lysias Advies

29-04-2020

Oud-wethouder Jerzy Soetekouw begint als geassocieerd adviseur bij Lysias Advies. Soetekouw was van maart 2018 tot november 2019 wethouder Sociaal Domein, Diversiteit en Inclusie in Almere. “Als associé bij Lysias kan ik mijn maatschappelijke drive benutten.”

Soetekouw had als wethouder in de gemeente Almere in zijn portefeuille onder meer het Sociaal Domein (Wmo, Participatie, Werk & Inkomen), Inclusie & Diversiteit, Laaggeletterdheid en Aanpak personen met verward gedrag. Als wethouder was hij voor de VNG lid van de begeleidingscommissie diversiteit en inclusie, commissielid Participatie, schuldhulpverlening en Integratie en ambassadeur Gezondheid Statushouders. Daarvoor was hij fractievoorzitter van de PvdA en vicevoorzitter Rekenkamer voor de gemeente Almere.

‘Grote maatschappelijke drive’

Over zijn aanstelling als associé bij Lysias zegt Soetekouw: “Vanuit mijn rol als bestuurder heb ik steeds idealen nagestreefd. Bij Lysias kan ik nu mijn grote maatschappelijke drive benutten en kritisch meedenken en -adviseren wat er echt werkt, en wat niet; hoe gemeenschapsgeld wordt besteed en waar het echt beter kan en moet. Zeker in deze tijd is dat belangrijk.” Bij het Amersfoortse adviesbureau voelt hij zich als een vis in het water. “Lysias staat voor een hoge kwaliteit, is altijd kritisch, ook naar zichzelf, en wil oplossingen aandragen voor uitdagende, maatschappelijk relevante vraagstukken.”

Magdeleen Sturm, algemeen directeur van Lysias, is enthousiast over de komst van Soetekouw: “Gemeenten stonden al voor pittige opgaven, en de komende tijd wordt het ook financieel alleen maar lastiger. Zeker in het sociaal domein komt het er nu op aan te doen wat werkt. Met Jerzy Soetekouw kunnen we onze opdrachtgevers in het sociaal domein nog beter adviseren. Hij is bevlogen en brengt als jonge bestuurder unieke ervaring met zich mee.”

Foto: Monavid/Mona Alikhah

Anderen bekeken ook