Terug naar overzicht

Belastingsamenwerking: biedt het toegevoegde waarde?

21-06-2022

Raadsleden ervaren vaak een grote afstand tot regionale samenwerkingsverbanden waar hun gemeente aan deelneemt. Dat leidt nogal eens tot twijfel aan de meerwaarde van de samenwerking. Is het mogelijk om tien jaar na de oprichting van de Limburgse Belastingsamenwerking Gemeenten & Waterschappen uitspraken te doen over de opbrengsten van dit samenwerkingsverband?

De Limburgse rekenkamer(commissie)s stelde deze onderzoeksvraag aan Lysias, waarna Clemens Sengers, Klaartje Peters en Emiel Broere het onderzoek uitvoerden. Zij schreven hierover bijgaand artikel dat gepubliceerd werd in TPC-1, EICPC, 2022. De conclusies laten zien dat samenwerking weliswaar financiële voordelen oplevert maar niet vanzelf gaat en dat extra inspanning nodig is om gemeenteraden goed in positie te brengen. Conclusies die ook interessant zijn voor andere samenwerkingsverbanden!

Anderen bekeken ook