Terug naar overzicht

Drie vragen aan…

28-04-2020

In deze nieuwe rubriek stellen we 3 vragen aan een collega.

Deze keer in de spotlight: Frank Burkels, projectleider Herindeling en Fusie voor de gemeente Eemsdelta.

Wat zijn de uitdagingen in deze opdracht?
Die zitten in de combinatie tussen tijd en belangen. Enerzijds de belangen van de huidige gemeenten, inwoners, besturen en medewerkers en deze een goede plek geven. Anderzijds ook al aandacht voor het belang van de nieuwe gemeente. Daarnaast is de factor tijd belangrijk; de doorlooptijd/planning ofwel op het juiste moment, de juiste dingen doen. En de tijd van de medewerkers: zowel fuseren/herindelen als het ‘gewone’ werk blijven doen. Het lijkt een project, maar is in feite een proces met een deadline. En dat in een gebied waar veel speelt, waar bijvoorbeeld ook Mark Rutte op bezoek komt in kader van de versterkingsoperatie aardbevingen, Nationaal Programma Groningen en waar ook andere grote maatschappelijke en economische opgaven spelen.

Wat is zo gaaf in jouw werk?
“Alles wat ons werk boeiend en leuk maakt, zit in deze opdracht. Maatschappelijk zeer relevante vraagstukken in de regio, denk maar aan de aardbevingen, economische ontwikkeling, leefbaarheid, krimp. Daarnaast gaat het over toekomstbestendig organiseren: een nieuwe organisatie bouwen vanaf nul. Veranderen, namelijk van ‘oude’ gemeenten en organisaties één nieuwe maken. Een proces op gang brengen; van het schrijven van een plan van aanpak tot het benoemen van medewerkers in hun nieuwe functies. En er spelen politiek-bestuurlijke aspecten: diverse gremia als gemeenteraden, samenwerking met anderen partijen als provincie, rijk en buurgemeenten, inwoners en belanghebbenden betrekken, van de naamgeving tot de visie van Eemsdelta… Doelgericht samenwerken: inhoud, proces en relatie, en het draait allemaal om mensen die samen gaan bouwen aan ‘hun’ nieuwe gemeente. En dat in een tijd waarin onze maatschappij ineens verandert in een anderhalve-metermaatschappij.”

Wat zijn jouw inzichten?
“Je moet er echt zijn. Soms kun je als adviseur ook zaken op afstand doen, een rapport op kantoor schrijven. Bij dit soort fusieprocessen moet je letterlijk en figuurlijk aanwezig zijn. Drie tot vier dagen per week. Pas dan krijg je feeling met de regio en met de mensen en kun je een passend proces organiseren en waar nodig interveniëren. De coronacrisis maakt dit extra lastig, maar maakt ook dat er ineens heel veel kan via videoverbindingen, ook met grotere groepen. Adviseren is echter mensenwerk, het gebeurt op locatie. Dus ik kijk uit naar de tijd dat we elkaar wel weer kunnen ontmoeten!”

Anderen bekeken ook