Terug naar overzicht

Almere Stationskwartier als volwaardig onderdeel van stadscentrum

Doelgericht samenwerken - Opgavegericht realiseren

Stationskwartier Almere als economische motor én stedelijk knooppunt.

Almere groeit. Deze groei is belangrijk om andere delen van de Noordvleugel te ontlasten én om de stad zelf te transformeren van een woonstad naar een meer complete stad. De gemeente Almere ziet de transformatie van het Stationskwartier als prioriteit om de leefbaarheid in het stadscentrum te verbeteren en vroeg Lysias om hulp.

Het Stationskwartier – en in het bijzonder het noordelijke deel – heeft grote potentie om uit te groeien tot een volwaardig onderdeel van het stadscentrum, onder meer vanwege de aanwezigheid van het station Almere Centrum. Dit is een plek waar bezoekers niet graag vertoeven. Bovendien is de kwaliteitsslag die het centrum van Almere heeft doorgemaakt, niet doorgezet naar het station. De voorzieningen zijn van beperkte kwaliteit, het beheer en het onderhoud laten op veel plekken te wensen over en er zijn problemen op het gebied van sociale veiligheid.

Tegelijkertijd is het station Almere Centrum voor de vele bezoekers van de Floriade 2022 uit binnen- en buitenland ook de eerste ontmoeting met Almere. De kwaliteit en belevingswaarde van het station moeten worden verbeterd om te zorgen dat het station het visitekaartje van de stad is. En zo een positieve bijdrage levert aan het imago van deze unieke jonge stad.

Ontwikkelingen in de Noordvleugel van de Randstad en de doorontwikkeling van Lelystad Airport vragen om ontwikkelruimte. Die is er in Almere en zeker in het Stationskwartier. De gemeente Almere heeft Lysias ingeschakeld om met betrokken partijen de potentie van het stationskwartier te benutten.

Lysias voert het procesmanagement over de gebiedsontwikkeling van het Stationskwartier en over de kwaliteitsslag van het station Almere Centrum. Lysias brengt energie in het proces en verbindt namens de gemeente alle relevante partners, zoals het Rijk, de provincie, lokale stakeholders en partijen als NS en ProRail.

De opdrachtgever

Meer Doelgericht samenwerken