Terug naar overzicht

Brede omgevingsopgaven vragen nieuwe rolopvatting provincie

Inspirerend evalueren

Toepassen van rollen en instrumenten is vooral het bewust afwegen en kiezen van belangen

De afgelopen maanden voerde Lysias voor de provincie Noord-Brabant een evaluatie uit naar de provinciale rollen en de inzet van instrumenten gerelateerd aan de Omgevingsvisie. De rapportage bood praktische leerervaringen en voorbeelden.

Lysias onderzocht aan de hand van het model van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) wat de brede integrale opgaven uit de provinciale Omgevingsvisie betekenen voor de rollen en instrumenten en de manier van samenwerken binnen en buiten de provincie. Het rapport gaat in op de belangrijkste leerpunten: Hoe tot een heldere werkwijze te komen, die duidelijk is voor alle betrokkenen?

Het eindrapport is hier te downloaden.

 

 

 

De opdrachtgever

Meer Inspirerend evalueren