Terug naar overzicht

Doelgericht samenwerken bij het Regionaal Overleg Acute Zorgketen

Doelgericht samenwerken - Opgavegericht realiseren

Ik kan vrij weinig hebben als het gaat om bloed of beelden van gebroken benen. Toch loop ik inmiddels al drieënhalve week dagelijks door het UMCU-ziekenhuis, als adviseur van het onderdeel Traumazorg Midden-Nederland.

Collega Pieter van Eijsden is ‘Adviseur Divisie Heelkundige Specialismen’ in Utrecht, en vervult de rol van secretaris voor het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ).“Ik kan vrij weinig hebben als het gaat om bloed of beelden van gebroken benen. Toch loop ik inmiddels al drieënhalve week dagelijks door het UMCU-ziekenhuis, als adviseur van het onderdeel Traumazorg Midden-Nederland.”

Dagelijks biedt Pieter ondersteuning aan het ROAZ, een overlegstructuur die tijdens crisissituaties het overlegorgaan vormt voor de (acute) zorgketen. Aangesloten zijn onder meer de Directeur Publieke Gezondheid, bestuurders van de ziekenhuizen, ambulancedienst, GGD, GHOR, vertegenwoordigers namens de huisartsen, apothekers, GH-zorg, GGZ en verzorging-, verpleeg- en thuiszorg-sector.

“Tijdens de overleggen blijkt elke keer weer dat (doelgerichte) samenwerking de enige weg voorwaarts is. Als het bij de ambulancedienst of in de verpleegsector overloopt, merken de andere ketenpartners dat meteen.” Om knelpunten in de keten te voorkomen, vindt op een aantal vaste momenten in de week overleg plaats op strategisch en operationeel niveau. Ook besluiten voor de lange termijn maken ze samen, zoals over verdeling en gebruik van schaarse middelen, opvanglocaties en op- en afschalen van zorg in de regio.

“Voor al deze overleggen is een strakke agendering en verslaglegging van belang. Hieruit komen vervolgens allerlei acties voort, waarvan een deel gecoördineerd wordt opgepakt door de Traumazorgnetwerk-organisatie. In dat samenspel speel ik de rol van ROAZ-secretaris. Het is mooi dat voor deze rol aan Lysias is gedacht.”

Meer Doelgericht samenwerken