Terug naar overzicht

Lokaal duurzaam energiebedrijf. Ja of Nee?

Toekomstbestendig organiseren

Eigen energiebedrijf voor warmte-initiatieven?

Is een eigen energiebedrijf de beste manier om warmte-initiatieven in Leeuwarden te steunen? Dat was in essentie de vraag vanuit de gemeenteraad. Lysias gaf antwoord op deze vraag.

Voor het beantwoorden van deze vraag heeft Lysias een quick scan uitgevoerd onder de meest betrokken partijen, zoals initiatiefnemers, gemeente, provincie en financiers. Resultaat is een gemotiveerd voorstel om een ander model te kiezen. Een Leeuwarder Energie Bedrijf is op dit moment niet noodzakelijk en haalbaar. Lysias adviseerde een tussenvorm te kiezen, waarin de gemeente wel een actieve rol heeft en duidelijker vastlegt hoe ze de toekomst van de energievoorziening in Leeuwarden voor zich ziet.

Meer Toekomstbestendig organiseren