Terug naar overzicht

Lysias ondersteunt creatieve teams in Noord-Holland Noord

Hoe kunnen we de creatieve industrie beter verbinden aan ondernemers?

In november 2014 sprak de provincie Noord-Holland de wens uit de creatieve industrie meer te verbinden aan ondernemers in de regio Noord-Holland Noord. Ondernemers in deze regio werken aan duurzame verdienmodellen voor de toekomst. En de creatieve industrie staat bol van nieuwe ideeën en kansen. Opdracht aan Lysias om deze verbinding te organiseren.

Circa 25 creatieve ondernemers kwamen bijeen op de geWoonboot op het IJ aan de NDSM-werf in Amsterdam. Via een door Lysias ontwikkelde nieuwe interactieve werkvorm van ‘Gamestorming’ kwamen vijf concrete ideeën naar voren. Teams werkten daarna binnen vijf werkdagen hun ideeën uit en hielden elk een inspirerende pitch tijdens een grote bijeenkomst met ondernemers. De provincie bereikte haar doel: Direct contact tussen de creatieve sector en het bedrijfsleven in Noord-Holland Noord en inspirerende ideeën die als katalysator dienen voor economische innovatie. Zie voor een mooi voorbeeld de animatie over koelen waar het koud is: http://youtu.be/wik9unt6eAg