Terug naar overzicht

Opgavegericht realiseren

Interim management

We krijgen het beleid werkend, laten organisaties beter functioneren en helpen processen te versnellen

Opdrachtgevers in het publieke domein schakelen Lysias in bij strategische opgaven, vernieuwing van beleid en gevoelige organisatieveranderingen. Wij helpen onze opdrachtgevers hun ambities waar te maken door hun vraagstukken te doorgronden en waar mogelijk te vereenvoudigen. We zoeken perspectief en creëren oplossingen door partijen met elkaar te verbinden en in beweging te brengen. Onze kracht is beleid werkend krijgen, organisaties beter laten functioneren en processen te versnellen.

Wij adviseren over beleid en strategie, toekomstbestendig organiseren en doelgericht samenwerken. We voeren externe evaluaties uit en ondersteunen onderzoeks- en adviescommissies. Ook scheppen we duidelijkheid in ingewikkelde vraagstukken over staatssteun. Daarnaast helpen we publieke organisaties bij complexe maatschappelijke vraagstukken of uitdagende ontwikkel-opgaven. Dit doen we op het snijvlak van advies en realisatie in de rol van kwartiermaker, programmamanager, lijnmanager, projectleider en procesbegeleider.

We laten het zien!

Lysias helpt opdrachtgevers al jaren met het realiseren van complexe maatschappelijke vraagstukken. Denk aan:

Wie?

Ons team bestaat uit een mix van door-de-wol-geverfde adviseurs en interimmanagers die hun sporen in het publieke domein hebben verdiend, en jong talent met een frisse blik. We zijn bestuurskundigen, organisatiekundigen, economen, sociologen, historici en antropologen. Wat ons bindt is de missie van Lysias: bouwen aan een prettige, duurzame samenleving waarin iedereen mee kan doen. We willen bovendien in deze transitietijd kansen verzilveren met elkaar. Dat doen we niet modelmatig, maar waarde-gedreven, met oprechte betrokkenheid bij het publieke domein, vol vertrouwen en optimistisch.


Heeft u een vraag waarbij u tijdelijk realisatiekracht nodig heeft?
Neem dan contact op met Melvin Smit