Terug naar overzicht

Lysias helpt startende maatschappelijk ondernemers in Rotterdam

Doelgericht samenwerken

Naar duurzame samenwerking gericht op maatschappelijk resultaat

Lysias en JSO hebben gezamenlijk een aanpak ontwikkeld waarbij het ontplooien en versterken van het netwerk rond een initiatief voorop staat en waarbij de impactontwikkelaar een hulpmiddel is. Het is een manier om een gemeenschappelijke taal te vinden, enthousiasme te ontwikkelen en partijen te verbinden.

De impactontwikkelaar is een benadering die is geïnspireerd door de maatschappelijke-kosten-baten-analyse (MKBA); een uitgerijpt en betrouwbaar instrument om maatschappelijke meerwaarde te bepalen. Het betreft een procesaanpak die met een groep betrokkenen in een aantal stappen – van een probleemanalyse tot een afweging van de verschillende oplossingen – wordt doorlopen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een reeks van kennisbronnen. Hierdoor ontstaat draagvlak voor verdienmodellen die het succes en de maatschappelijke waarde versterken.

Wil je meer weten over de Impactontwikkelaar? Bekijk het filmpje of download de PDF Naar duurzame maatschappelijke impact. Voor meer informatie kun je ook contact opnemen met George Postma of Sylvana Rikkert.

Meer Doelgericht samenwerken