Terug naar overzicht

Revolverende instrumenten leveren meer impact

Zes Lysias lessen uit de praktijk

Een effectief revolverend instrument opzetten is best ingewikkeld. Soms zijn de winstverwachtingen te hoog – onterechte claim op financieel rendement – zijn er te weinig projecten voorhanden, en daarmee onvoldoende aandacht voor business development, of heeft de overheid wat last van belemmerende overtuigingen: “Gaan wij nu als overheid bankieren?” Lysias heeft zes lessen uit de praktijk gehaald.

In een revolverend fonds komt het uitgeleende geld weer terug, zodat het opnieuw beschikbaar komt voor nieuwe leningen. Dit is een beproefde manier van duurzaam financieren. Echter, een effectief revolverend instrument opzetten, is niet eenvoudig en vergt een mindshift voor alle betrokken partijen. Overheden worstelen soms flink en deze worstelingen zijn goed te begrijpen, goed te verklaren én er zijn gelukkig ook goede oplossingen en voorbeelden voor handen.

Lysias publiceerde onlangs een whitepaper over dit onderwerp, met zes lessen uit de praktijk. Geen dwingende spelregels, maar aandachtspunten en tips uit de praktijk. De zes lessen zijn:

  1. Financiële instrumenten vragen nieuwe aanpak
  2. Let op de rendementseisen bij publieke fondsen
  3. Met blenden naar nieuwe slimme oplossingen
  4. Samenwerking levert een significant vliegwiel op
  5. Ontwikkel de ontwikkelkracht
  6. Breng het echte resultaat in kaart