Terug naar overzicht

Transitie Veehouderij

Toekomstbestendig organiseren

Haalbaarheidsstudie naar nieuw instrumentarium

Hoe financier je transitie?

In 2017 besloot het provinciebestuur van Brabant over een breed beleidspakket in het kader van de transitie van de intensieve veehouderij. Een besluit met flinke impact in de sector en met hoge ambitie. Melvin Könings ondersteunde namens Lysias de provincie in het uitwerken van een nieuw instrument voor financiering en achtergestelde leningen om deze transitie te bereiken.

Samen met collega Miranda Ebbekink begeleidde Melvin diverse werkateliers met banken, overheden en intermediaire organisaties over twee nieuwe revolverende instrumenten: een fonds voor achtergestelde leningen aan veehouderijen en een revolverend instrument voor de innovatie van nieuwe stalsystemen. In een vertrouwelijke haalbaarheidsstudie hebben Melvin en Miranda op hoofdlijnen omschreven welke vorm het fonds kan krijgen. De instrumenten zijn onder meer gericht op het versterken van eigen vermogen positie van de veehouderijen om hun investeringen (businesscases) beter bancair financierbaar maken, in nauwe samenwerking met Invest NL en het Nationaal Groenfonds. Mede op basis van de bevindingen van Lysias besloot het provinciebestuur in 2017 € 20 miljoen te investeren in nieuwe revolverende instrumenten.

Meer Toekomstbestendig organiseren