Terug naar overzicht

Webinar Slim Financieren

Slim financieren

Overheden schakelen steeds vaker over op alternatieve financieringsinstrumenten en publiek-private arrangementen. Ze stellen publieke middelen revolverend beschikbaar via leningen, garanties of aandelen, om bedrijven te stimuleren bij te dragen aan het bereiken van maatschappelijke doelen. Opbrengsten uit aflossingen, rente en verkoop vloeien terug in het fonds, de middelen zijn daarna weer inzetbaar voor het financieren van andere projecten. Het publieke geld draait rond, het geld “revolveert”. Nationale en decentrale overheden hebben al honderden fondsen opgericht en er zijn grote plannen om nog veel meer publieke middelen te reserveren voor dergelijke instrumenten. Ook in het kader van de coronacrisis worden er veel revolverende instrumenten ingezet.
De praktijk laat zien dat het opzetten van revolverende instrumenten kansrijk is, maar ook best ingewikkeld. Deze slimme instrumenten bieden vaak meer slagkracht (impact in de economie), maar ze vragen ook een andere manier van beleid maken, organiseren, sturen en verantwoording. Revolverend financieren vraagt om een andere houding van betrokken overheden: van projectbeoordeling en kostenverantwoording, naar waardecreatie en sturen op fondsniveau.
In het Lysias Webinar Slim Financieren krijgen deelnemers inzicht in de werking van bestaande publiek-private fondsen. Ze maken kennis met nieuwe ontwikkelingen en krijgen handreikingen voor het effectief opzetten en managen van revolverende fondsen. Met een multidisciplinaire blik kijken we naar de juridische, financiële, maatschappelijke en politiek-bestuurlijke invalshoeken. We hebben aandacht voor lokale, regionale, nationale en Europese ontwikkelingen en kansen.
Onze ervaren adviseurs Melvin Könings en Roelof Balk verzorgen dit webinar. Ze hebben beiden diverse fondsen opgezet, kapitaalmarkstudies verricht, marktconsultaties en evaluaties uitgevoerd.

Meer Slim financieren