Terug naar overzicht

Drie vragen aan…

18-06-2020

Korien Jurgens, projectleider bij GGD Amsterdam

In deze rubriek stellen we drie vragen aan een collega. Deze keer in de spotlight: Korien Jurgens, projectleider bij GGD Amsterdam

1. Wat zijn de uitdagingen in deze opdracht?
2. Wat is zo gaaf in jouw werk?
3. Wat zijn jouw inzichten?


Wat achtergrondinfo
Sinds vorige zomer is Korien projectleider bij GGD Amsterdam, voor de implementatie van het advies- en meldpunt OGGZ en taken Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz). In de nieuwe Wvggz is beter geregeld dat een betrokkene (met mogelijk verward gedrag) en zijn familie inspraak hebben in de zorg. En hoeft verplichte zorg niet altijd een gedwongen opname te betekenen, maar is ook behandeling thuis mogelijk.


Wat zijn je uitdagingen?
“De manier waarop omgegaan wordt met meldingen bij het nieuwe advies- en meldpunt OGGZ moet eenduidig zijn en goed uit te leggen aan omwonenden en naasten. Niet iedereen die hulp nodig heeft, vraagt hierom. Als iemand zich grote zorgen maakt om een naaste met verward gedrag, kan deze terecht bij het Advies- en Meldpunt OGGZ van de GGD. De sociaal-psychiatrisch verpleegkundigen (SPV’ers) van de GGD gaan met die meldingen aan de slag en nemen beslissingen vanuit hun expertise en ervaring. Als er geen crisis is, proberen deze wijkverpleegkundigen zo lang mogelijk bewoners te helpen. En gedwongen opnames te voorkomen. Deze beslissingen zijn moeilijk te vatten in een eenduidige aanpak. De nieuwe wet vraagt hier echter wel om; dat is dus een belangrijke uitdaging. SPV’ers bespreken veel casuïstiek met elkaar om zicht te krijgen op de knelpunten.”


Wat is er zo gaaf in je werk?
“Bewoners en organisaties in Amsterdam merken hier echt wat van. De GGD en GGZ-instellingen werken beter samen dan voorheen. Het leuke in mijn werk is om met deze professionals te spreken en te zien hoe zij de wet in de praktijk uitvoeren. Dit levert verrassende inzichten op en bovendien heeft het veel positieve impact op de mensen die zorg nodig hebben: ze hebben zelf meer zeggenschap/regie.”


Wat zijn jouw inzichten?
“We zijn werkelijk in staat om burgers te bereiken. Zo is het Meldpunt per maand zo’n 350 keer (!) gebeld in het eerste kwartaal van dit jaar. En alleen de hulpverleners en de politie gaven in die beginperiode het telefoonnummer van het Meldpunt door. Het vervult dus duidelijk een functie. En het kan alleen nog maar beter gaan werken. Daar zie ik naar uit.”

Anderen bekeken ook