Terug naar overzicht

Herindelen over de grens

24-04-2019

Gemeentelijke herindeling 'over de provinciegrens' niet te licht opvatten

Een provinciegrens lijkt niks bijzonders; als burger passeer je het paaltje in de berm zonder speciale gedachten. Dat is onterecht. De provinciale grenzen behoren tot de oudste van het land en gaan deels nog verder terug dan 1581. In de huidige praktijk hebben deze grenzen vergaande gevolgen voor alle vormen van (bestuurlijke, verplichte) samenwerking. Natuurlijk werken gemeenten samen over de provinciegrenzen heen, maar de provinciegrenzen bepalen de regiogrenzen, zoals de wettelijke vastgelegde veiligheidsregio’s en daarmee een belangrijk deel van de bestuurlijke indeling van Nederland.

Het nieuwe Beleidskader gemeentelijke herindeling (BZK maart 2019) gaat voor het eerst inhoudelijk in op gemeentelijke herindelingen ‘over de provinciegrenzen heen’. De regels in het Beleidskader zijn redelijk ‘droog’ geformuleerd. De gemeente Vijfheerenlanden deed recent ervaring op met wat er allemaal komt kijken bij provinciegrensoverschrijdende herindeling. Als projectleider van Vijfheerenlanden zat Lysias midden in het proces.

Nieuwsgierig geworden naar dit proces? Download onze whitepaper als u meer wilt weten.

Auteur: George Postma, adviseur bij Lysias Advies

Anderen bekeken ook