Onze inzichten

Kennis en ervaring uit onze praktijk.

We delen graag onze inzichten! Je kunt zoeken in onze rijke praktijkervaring op een term of filteren via een van de vier opties hieronder:

Of filter op:

Doorontwikkeling RUD Limburg-Noord
Uitvoering plan van aanpak
Meerjarenbeleidsplan Veiligheidsregio Flevoland | G&V
Bottom-up realiseren van één gezamenlijk beleidsplan
Outcomesturing voor Nijmegen en ODRN
Lysias maakt toertocht om te komen tot outcomesturing
Evaluatie Roadmap Vogelgriep
Evaluatie Roadmap strategische aanpak vogelgriep
Educatie Nationaal Park Nieuw Land
Programmeringsplan en educatieve ecosysteem
Op (organisatie)reis!
Organisatieontwikkeling bij Stad & Natuur in Almere
Maatschappelijke kosten-baten analyse (MKBA) CircuLEREN
MKBA van de aansluiting tussen onderwijs-bedrijfsleven
Warmtenetten Groningen
Een 2nd opinion op de organisatievorm
Evaluatie subsidieregeling van BZK voor de Thorbecke leerstoel
Meerwaarde Thorbecke leerstoel decentrale overheden
Tijdelijk programmamanagement Slimme Financiering en Participaties
Programmamanagement provincie Noord-Brabant

Op de hoogte blijven?

Vul hier je naam en e-mailadres in, dan houden we je op de hoogte van onze nieuwste inzichten.