Terug

22/06/2022

Herindeling gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum

In 2017 werd afgesproken dat de gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum hun reeds intensieve samenwerking zouden doorontwikkelen tot een fusie en herindeling, waarbij één nieuwe, krachtige gemeente zou worden gevormd. Uiteindelijk werd dit begin 2021 de gemeente Eemsdelta. Lysias Advies begeleidde dit herindelingstraject en was penvoerder voor de strategische documenten.

In de periode 2018 werd een strategische agenda met inhoudelijke maatschappelijk uitdagingen uitgewerkt, een plan van aanpak voor de herindeling en fusie geschreven en het fusietraject (met daarin drie sporen: wettelijk-, verander- en fusiespoor) succesvol doorlopen. Zes organisaties, naast de drie gemeenten gingen ook SW-bedrijf (en GR) Fivelingo, WO DEAL en ICT-samenwerkingsorganisaties mee in de fusie, werden één organisatie voor één gemeente.

Herindelen in corona-tijd

Het herindelingstraject werd ingericht vanuit een aantal principes: de inhoudelijke uitdagingen (opgaven) staan centraal, het toekomstperspectief is leidend, medewerkers geven zelf vorm aan hun toekomst en er was geen sprake van een taakstelling of gedwongen ontslagen. Een bijzondere ‘complicatie’ in dit herindelingstraject was de Corona-crisis. Van het ene op het andere moment werd in het voorjaar van 2020 het traject digitaal voortgezet. Daarnaast was er de bijzondere situatie rondom de aardbevingsproblematiek en Nationaal Programma Groningen.

Projectleider en penvoerder

Lysias vervulde gedurende de periode van de start van het traject in 2018 tot de start van de nieuwe gemeente Eemsdelta in 2021 de rol van projectleider herindeling voor de projectorganisatie (stuurgroep, projectgroep en vele werkgroepen). Daarnaast was Lysias penvoerder van vele centrale documenten als de strategische agenda, het plan van aanpak, de herindelingsaanvraag, de visie op de nieuwe gemeente, het dienstverleningsconcept en het organisatiemodel.

In gesprek?

Meer weten over toekomstbestendig organiseren, samenwerken en samengaan/herindelen? Frank Burkels gaat graag met je in gesprek.

Share:

Meer inzichten

Lysias Whitepaper Nieuwe Industriepolitiek
staatssteun benutten voor maatschappelijke transities
11/04/2024
Organisatieanalyse Waterschap Zuiderzeeland
Beeld van ‘het nu’ en ‘de toekomst’
04/04/2024
Impactonderzoek, staatssteunanalyses en Nationaal Groeifonds aanvragen
Succesvolle projecten Nationaal Groeifonds
19/03/2024