Terug

11/02/2021

Verkenning anders organiseren JOGG

JOGG (voorheen: Jongeren Op Gezond Gewicht) is een maatschappelijke organisatie die streeft naar een ‘leefstijltransitie’ van ongezond naar gezond leven. Ze bouwen aan een lokaal, landelijk en internationaal werknet om samen de leefomgeving van kinderen en jongeren gezonder te maken.

Omdat de organisatie intussen landelijk werkt en samenwerkt met allerlei organisaties in het hele land wilde JOGG onderzoeken wat de meerwaarde zou zijn om de organisatie anders in te richten en hoe een eventuele regionalisering vorm zou kunnen krijgen.

Lysias voerde de verkenning van de mogelijkheden voor de regionalisering van JOGG uit, in nauwe samenwerking met een kerngroep vanuit de eigen organisatie.

Meer weten over innovatieve vormen van toekomstbestendig organiseren? Frank Burkels en Sylvana Rikkert gaan graag met je in gesprek.

Share:

Meer inzichten

Doorontwikkeling RUD Limburg-Noord
Uitvoering plan van aanpak
01/03/2024
Meerjarenbeleidsplan Veiligheidsregio Flevoland | G&V
Bottom-up realiseren van één gezamenlijk beleidsplan
29/02/2024
Outcomesturing voor Nijmegen en ODRN
Lysias maakt toertocht om te komen tot outcomesturing
21/02/2024