Terug

24/05/2024

Lysias’ 40ste commissie!

De Commissie van Deskundigen Hervormingsagenda Jeugd

Sinds de oprichting van Lysias in het jaar 2000 vervulden we voor 39 verschillende onderzoeks-, evaluatie- en adviescommissies de rol van secretaris. In onze Lysias nieuwsbrief gaven we eerder een inkijkje in onze aanpak als het gaat om commissieondersteuning. Daarin vroegen we ons ook af: wat wordt onze 40ste commissie? Wij zijn superblij dat we dat antwoord nu kunnen geven. Lysias heeft namelijk begin mei van het ministerie van VWS de opdracht gekregen om de Commissie van Deskundigen Hervormingsagenda Jeugd te ondersteunen.

 

Deze commissie, onder voorzitterschap van Tamara van Ark, is gevraagd advies uit te brengen over de uitvoering van maatregelen en de gepleegde inspanningen in het kader van de Hervormingsagenda Jeugd. Daarnaast beoordeelt de commissie de uitgavenontwikkeling in het licht van de afspraken die Rijk en gemeenten hierover meerjarig hebben gemaakt. De commissie brengt haar zwaarwegende advies in januari 2025 uit aan het bestuurlijk overleg.

 

“Ik ben ontzettend trots dat wij deze Deskundigencommissie mogen ondersteunen”, aldus Heleen Stigter, secretaris van de commissie. “We weten hoe complex de opgaven in het jeugddomein zijn. Dat we daar – via onze 40ste commissie – een bijdrage aan kunnen leveren, is uitdagend en enorm motiverend.”

 

Gun jij jezelf ook een secretaris die je kan ondersteunen en ontlasten zowel op inhoud als proces, dan ben je bij Lysias aan het juiste adres. Lees hier meer over onze ervaring met commissieondersteuning.

Share:

Lotte Wolters

Adviseur

Heleen Stigter

Adviseur

Meer inzichten

Versterken van de sociale basis in Fryslân
Op weg naar de meest gezonde regio van Europa
17/06/2024
Naar een toekomstbestendig Amaryllis
Ontwikkeling nieuw organisatiemodel
10/06/2024
Hoe houden gemeenten het sociaal domein betaalbaar?
Onderzoek naar kostenbeheersing in gemeente Oosterhout
30/05/2024