Terug

14/04/2022

Aanvraag Einstein Telescope bij Nationaal Groeifonds gehonoreerd

Het kabinet heeft op 14 april een subsidie van 42 miljoen euro uit het Nationaal Groeifonds toegekend aan de Einstein Telescope, een ondergronds observatorium voor het meten van zwaartekrachtsgolven. Daarnaast reserveert het kabinet 870 miljoen euro voor de geplande Nederlandse inbreng aan de bouw. Door die reservering heeft Nederland een goede basis om samen met België en Duitsland, zich kandidaat te stellen om de Einstein Telescope in de grensregio van Zuid-Limburg te hosten. Lysias Advies is nauw betrokken bij dit voorstel. Qua ‘complexiteit is het een aanvraag van de buitencategorie’ en zijn ‘de adviseurs van Lysias hier op uitstekende wijze mee omgegaan’, zegt de opdrachtgever.

De subsidie van 42 miljoen euro uit het Nationaal Groeifonds gaat naar voorbereidende werkzaamheden voor de Einstein Telescope, waaronder innovatieprojecten voor de benodigde technologie, locatie-onderzoek, de uitbreiding van het ecosysteem en het uitbouwen van de organisatie.

Positieve impact
De grensregio van Zuid-Limburg – de Euregio Maas-Rijn – is één van de mogelijke locaties voor de Einstein Telescope. Melvin Könings licht toe: “Dat kan een grote positieve impact hebben op de regio zelf, maar ook voor de wetenschap, economie en hele maatschappij in Nederland.” Met de toegezegde investeringen uit het Nationaal Groeifonds heeft Nederland de basis om samen met België en Duitsland een sterke kandidatuur neer te zetten in 2024 – 2025.

Lysias Advies ondersteunt consortium

Lysias Advies ondersteunt het consortium dat bestaat uit het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW), Economische Zaken en Klimaat (EZK), kennisinstituut Nikhef, de provincie Limburg en de Limburgse regionale ontwikkelmaatschappij LIOF. Samen vroegen zij adviseurs van Lysias Advies Melvin Könings (projectleider), Roelof Balk, Pieter van Eijsden en Leonie van der Kruk om mee te schrijven aan het zogeheten propositieformulier, ofwel de aanvraag. Om deze van de juiste argumenten te voorzien, deden zij uitvoerig impactonderzoek. Könings: “De aanvraag in het kader van het Nationaal Groeifonds is bijzonder interessant vanwege zijn flinke ambities en een uitdagende samenwerking tussen de fundamentele wetenschap, ondernemers en overheden.”

De opdrachtgever over Lysias Advies:

“Deze aanvraag voor het Nationaal Groeifonds was wat betreft complexiteit echt een aanvraag van de buitencategorie. De adviseurs van Lysias zijn hier op uitstekende wijze mee omgegaan. Ze hebben uitstekend inlevingsvermogen getoond om de juiste verbindingen voor deze aanvraag te maken.”

Over de Einstein Telescope

De Einstein Telescope wordt een ondergronds observatorium voor het meten van zwaartekrachtsgolven. Dat vergt een investering van bijna 2 miljard euro, die in 2035 gereed zal zijn. Het instrument wordt veel gevoeliger dan de bestaande detectoren. Daardoor kan het instrument meer bronnen opsporen en een duizendmaal groter volume van het heelal aftasten. Onderzoekers gaan hiermee bijvoorbeeld op zoek naar de precieze structuur van neutronensterren, het geboorteproces van zwarte gaten en de structuur van het heelal direct na de oerknal. Zwaartekrachtsgolven zijn voor het eerst waargenomen in 2015 en bieden sindsdien een nieuwe manier om het heelal te bestuderen. Tot hun eerste detectie konden wetenschappers het heelal alleen bestuderen door naar licht of straling te kijken, maar met zwaartekrachtsgolven kunnen ze trillingen waarnemen van de ruimtetijd zelf.

Meer weten?  Bekijk dan deze video.

Share:

Meer inzichten

Versterken van de sociale basis in Fryslân
Op weg naar de meest gezonde regio van Europa
17/06/2024
Naar een toekomstbestendig Amaryllis
Ontwikkeling nieuw organisatiemodel
10/06/2024
Hoe houden gemeenten het sociaal domein betaalbaar?
Onderzoek naar kostenbeheersing in gemeente Oosterhout
30/05/2024