Terug

17/11/2021

Aanvraag Einstein Telescope ingediend voor Nationaal Groeifonds

Minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW) Ingrid van Engelshoven, heeft op 31 oktober met steun van haar collega van Economische zaken en Klimaat (EZK), een aanvraag voor de Einstein Telescope ingediend bij het Nationaal Groeifonds. Dit voorstel is opgesteld door Nikhef, de Provincie Limburg, regionale ontwikkelmaatschappij LIOF en de ministeries van OCW en EZK met hulp van Lysias Advies. Adviseurs Melvin Koenings, Roelof Balk, Pieter van Eijsden en Leonie van der Kruk van Lysias Advies werkten hieraan mee.

De Einstein Telescope is een toekomstig ondergronds observatorium voor het meten van zwaartekrachtsgolven. Het instrument wordt veel gevoeliger dan de bestaande detectoren. Dat maakt het mogelijk om een duizendmaal groter volume van het heelal af te tasten op zoek naar zwaartekrachtsgolven, en om bronnen op te sporen die te zwak zijn om waar te nemen met de huidige generatie detectoren. Onderzoekers gaan bijvoorbeeld op zoek naar de precieze structuur van neutronensterren, het geboorteproces van zwarte gaten en de structuur van het heelal direct na de oerknal. Dit is fundamentele wetenschap in pure vorm; Big Science, vergelijkbaar met CERN in Zwitserland.

De grensregio van Zuid-Limburg – de Euregio Maas-Rijn – is één van de mogelijke locaties voor dit observatorium. Huisvesting van de Einstein Telescope in deze regio kan een grote positieve impact hebben op de wetenschap, economie en maatschappij in Nederland. Als de gevraagde investeringen worden toegekend, heeft Nederland de basis om samen met België en Duitsland een sterke kandidatuur neer te zetten in 2024/2025.

Vervolgproces
De komende maanden zullen fondsbeheerders eerst controleren of het ingediende voorstel voldoet aan de toegangspoortcriteria. Komt het door deze toets, dan gaat het naar de adviescommissie voor het Nationaal Groeifonds die de voorstellen inhoudelijk beoordeelt. Uiteindelijk maakt het kabinet op basis van het advies van de commissie een definitieve keuze. De doorlooptijd van dit hele proces is naar verwachting zo’n half jaar, dus het blijft voorlopig nog spannend.

Voor meer informatie: https://www.einsteintelescope.nl/blog/2021/11/01/aanvraag-einstein-telescope-ingediend-voor-nationaal-groeifonds/


Bron foto: Einstein Telescope, zie hier.

Share:

Meer inzichten

Versterken van de sociale basis in Fryslân
Op weg naar de meest gezonde regio van Europa
17/06/2024
Naar een toekomstbestendig Amaryllis
Ontwikkeling nieuw organisatiemodel
10/06/2024
Hoe houden gemeenten het sociaal domein betaalbaar?
Onderzoek naar kostenbeheersing in gemeente Oosterhout
30/05/2024