Terug

17/10/2019

Acceleratie energieteam Fryslân

Het energieteam van de provincie Fryslân had behoefte aan (meer) richting, structuur en prioritering. Met kennis van de inhoud en ervaring met presteren als team, ondersteunde Jos Benner het energieteam met het formuleren van de visie en de strategie.

De inbreng van Lysias bij de provincie Fryslân viel samen met het opstellen van het dossier voor de coalitieonderhandelingen, de voorbereiding van het bestuursakkoord en de eerste invulling van de ontwerp-omgevingsvisie. Samen met het energieteam is het werkveld opnieuw gestructureerd, formuleerden we een nieuwe visie en kernwaarden, stelden we prioriteiten en suggereerden we doelen voor het bestuursakkoord. Daarmee is een basis gelegd voor de Fryske Regionale Energie Strategie en een nieuw opgaveplan.

‘Meer zicht op onderlinge samenhang’
Inmiddels is er een nieuwe programmamanager aangesteld. Het was mooi om van de teamleden te horen dat ze meer grip hebben gekregen op hun inspanningen en op de onderlinge samenhang daartussen. Prioriteren en waar nodig ‘nee’ zeggen, is dan ook makkelijker.

 

 

Share:

Meer inzichten

Versterken van de sociale basis in Fryslân
Op weg naar de meest gezonde regio van Europa
17/06/2024
Naar een toekomstbestendig Amaryllis
Ontwikkeling nieuw organisatiemodel
10/06/2024
Hoe houden gemeenten het sociaal domein betaalbaar?
Onderzoek naar kostenbeheersing in gemeente Oosterhout
30/05/2024