Terug

17/10/2019

Acceleratie energieteam Fryslân

Het energieteam van de provincie Fryslân had behoefte aan (meer) richting, structuur en prioritering. Met kennis van de inhoud en ervaring met presteren als team, ondersteunde Jos Benner het energieteam met het formuleren van de visie en de strategie.

De inbreng van Lysias bij de provincie Fryslân viel samen met het opstellen van het dossier voor de coalitieonderhandelingen, de voorbereiding van het bestuursakkoord en de eerste invulling van de ontwerp-omgevingsvisie. Samen met het energieteam is het werkveld opnieuw gestructureerd, formuleerden we een nieuwe visie en kernwaarden, stelden we prioriteiten en suggereerden we doelen voor het bestuursakkoord. Daarmee is een basis gelegd voor de Fryske Regionale Energie Strategie en een nieuw opgaveplan.

‘Meer zicht op onderlinge samenhang’
Inmiddels is er een nieuwe programmamanager aangesteld. Het was mooi om van de teamleden te horen dat ze meer grip hebben gekregen op hun inspanningen en op de onderlinge samenhang daartussen. Prioriteren en waar nodig ‘nee’ zeggen, is dan ook makkelijker.

 

 

Share:

Meer inzichten

Doorontwikkeling RUD Limburg-Noord
Uitvoering plan van aanpak
01/03/2024
Meerjarenbeleidsplan Veiligheidsregio Flevoland | G&V
Bottom-up realiseren van één gezamenlijk beleidsplan
29/02/2024
Outcomesturing voor Nijmegen en ODRN
Lysias maakt toertocht om te komen tot outcomesturing
21/02/2024