Terug

25/04/2024

Advies aan RTLG: door op de ingeslagen weg

In oktober 2022 is de Regieorganisatie Transitie Landelijk Gebied (RTLG) van start gegaan. Aanleiding hiervoor is dat effectieve samenwerking tussen de rijksoverheid, provincies en andere overheden een noodzakelijke voorwaarde is om de doelen van het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) te realiseren.

Een jaar na de start van RTLG is afgesproken om een tussenevaluatie te laten uitvoeren naar de rol van RTLG in de samenwerking van de betrokken overheden ten behoeve van het NPLG. Carla de Rie, Jan Jaap de Graeff en Eva Hillen voerden deze evaluatie uit.

Nut en noodzaak RTLG breed onderschreven

De hoofdlijn van onze conclusies op basis van deze evaluatie is dat nut en noodzaak van RTLG door alle betrokkenen worden onderschreven. Er is veel waardering voor de wijze waarop RTLG in de nog korte bestaansperiode haar regietaak heeft opgepakt. Ook concluderen we dat op een aantal punten verduidelijking en verbetering mogelijk, dan wel geboden is. Gelet op het experimentele karakter van RTLG was dat ook te verwachten.

Door op de ingeslagen weg

Onze belangrijkste aanbeveling is om door te gaan op de ingeslagen weg en (het experiment van) RTLG voort te zetten, ervan uitgaande dat de daarvoor benodigde middelen aanwezig zijn en blijven. Ongeacht veranderende (politieke) opvattingen, zijn en blijven er vraagstukken in het landelijk gebied die om een oplossing en ook om rijksbeleid vragen. Ook blijft de noodzaak aanwezig van het (wederkerig) verbinden van het beleid en de uitvoeringspraktijk.

Prioriteiten

In ons rapport adviseren we om op korte termijn de volgende prioriteiten op te pakken:

  • Versterk koppeling beleid en uitvoering;
  • Verken gewenste en mogelijke betrokkenheid van RTLG bij gebiedsprocessen;
  • Stel geld sneller en makkelijker beschikbaar;
  • Toets op integraliteit, maar stel prioriteiten.

Nieuwsgierig naar onze conclusies en aanbevelingen? Ons rapport is te lezen via de link onderaan de pagina.

De opdrachtgever over Lysias

“Prachtige combinatie van echt luisteren en toch onafhankelijkheid bewaren. Ter zake zeer deskundig. Verder zeer accuraat in afspraken nakomen.”

Door op de ingeslagen weg, Rapport Tussenevaluatie RTLG

Share:

Eva Hillen

Adviseur

Carla de Rie

Partner

Jan Jaap de Graeff

Associé

Meer inzichten

Lysias’ 40ste commissie!
De Commissie van Deskundigen Hervormingsagenda Jeugd
24/05/2024
Wmo Wormerland
Evaluatie uitvoering Wmo gemeente Wormerland
14/05/2024
Lysias werkt aan gebiedsgerichte aanpak Regte Heide en Riels Laag
Naar een visie voor het overgangsgebied
30/04/2024