Terug

02/04/2023

Advies kinderopvangtoeslag: vertrouwen nog niet hersteld

De overheid werkt aan herstel van het onrecht dat is ontstaan bij de kinderopvangtoeslag, maar het is nog onvoldoende gelukt om dit te realiseren. Dat concludeert de Bestuurlijke Adviesraad Kinderopvangtoeslag (BAK) in zijn eindadvies. Aan deze conclusie verbindt de BAK een aantal adviezen voor het herstelproces en breder. Zo pleit de BAK ervoor dat de aandacht voor emotioneel herstel van ouders moet worden versterkt, waarschuwt de BAK voor juridisering en bepleit ze een blijvend ruimhartige opstelling. Bij de uitvoering van het herstelproces moeten de rijksoverheid en gemeenten meer als één overheid optreden, net zo lang als het voor gedupeerde ouders nodig is.

De Bestuurlijke Adviesraad Kinderopvangtoeslag werd in 2020 door het kabinet voor drie jaar ingesteld om gevraagd en ongevraagd de staatssecretaris van Financiën te adviseren over het herstellen van de problemen in de kinderopvangtoeslag. Marcel Benard, Heleen Stigter en Rosaline Kalf van Lysias Advies ondersteunden de BAK als secretariaat. Recent eindigde de instellingstermijn van de BAK en overhandigde de BAK haar eindadvies aan staatssecretaris De Vries.

Naast adviezen voor het herstelproces geeft de BAK ook adviezen die breder gelden. De BAK ziet namelijk dat de overheid wel lessen benoemt, maar nog weinig leert in de praktijk. De beeldvorming over incidenten maakt het lastig echt aandacht te besteden aan dilemma’s in de verbinding tussen beleid en uitvoering en in de afweging tussen rechtmatigheid en rechtvaardigheid.

Het eindadvies van de BAK is te downloaden naast dit bericht.

Herstel van vertrouwen – een aanhoudende zorg

Share:

Rosaline Kalf

Adviseur

Marcel Benard

Partner en algemeen directeur

Heleen Stigter

Adviseur

Meer inzichten

Versterken van de sociale basis in Fryslân
Op weg naar de meest gezonde regio van Europa
17/06/2024
Naar een toekomstbestendig Amaryllis
Ontwikkeling nieuw organisatiemodel
10/06/2024
Hoe houden gemeenten het sociaal domein betaalbaar?
Onderzoek naar kostenbeheersing in gemeente Oosterhout
30/05/2024