Terug

17/10/2019

Adviescollege Stikstofproblematiek presenteert eerste advies: ‘Niet alles kan’

Onder grote belangstelling van de pers presenteerde Johan Remkes, voorzitter van het Adviescollege Stikstofproblematiek, op 25 september het eerste advies ‘Niet alles kan’. Minister Carola Schouten nam het advies, dat gericht is op de korte termijn, vervolgens in ontvangst. Lysias vervult de rol van secretaris van het Adviescollege.

Kern van het advies
De kern van het advies is dat Nederland zo snel mogelijk drastische maatregelen moet nemen om de uitstoot van stikstof terug te dringen en om de natuur te herstellen. Elke sector die stikstof uitstoot, moet hieraan evenwichtig bijdragen. Het Adviescollege adviseert een gebiedsgerichte en doelgerichte aanpak van hoge emissies dichtbij kwetsbare natuurgebieden. Gezien de grote maatschappelijke urgentie, is het aan de politiek om voortvarend keuzes te maken, besluiten te nemen en deze tot uitvoering te brengen.

Typisch Lysias
Het Lysias-team, dat invulling geeft aan de rol van secretaris, bestaat uit Carla de Rie, Elske Wüst en Magdeleen Sturm. We organiseren de vergaderingen van het Adviescollege en zorgen ervoor dat – op basis van een zorgvuldige stakeholderanalyse – het Adviescollege gesprekken voert met de juiste betrokkenen en belangengroepen. Lysias is penvoerder van de adviezen van het Adviescollege. Onder hoge tijdsdruk zorgden we ervoor dat alle tekstsuggesties en opmerkingen van het Adviescollege een passende plek kregen in het eerste advies en alle leden hun inbreng terugvonden in de rapportage. Met als resultaat een unaniem eerste advies van een divers samengesteld Adviescollege. Het Kabinet heeft de aanbevelingen van het Adviescollege grotendeels overgenomen.

Op naar fase 2
Terwijl het Kabinet zich buigt over de opvolging van het eerste advies, gaat het Adviescollege – ondersteund door Lysias – van start met de tweede fase. Dit vervolg staat in het teken van het adviseren over een nieuwe aanpak van de stikstofproblematiek.

Niet alles kan

Share:

Yoram Poot

Adviseur

Carla de Rie

Partner

Meer inzichten

Lysias’ 40ste commissie!
De Commissie van Deskundigen Hervormingsagenda Jeugd
24/05/2024
Wmo Wormerland
Evaluatie uitvoering Wmo gemeente Wormerland
14/05/2024
Lysias werkt aan gebiedsgerichte aanpak Regte Heide en Riels Laag
Naar een visie voor het overgangsgebied
30/04/2024