Terug

28/06/2022

Als er een einde komt aan samenwerking

Samenwerking klinkt positief. Wie kan daar nu tegen zijn? De betrokken partijen hebben bij de start een doel voor ogen en verwachten voordeel te behalen uit de samenwerking. Als dat echter uit balans raakt – en dat zien we in de praktijk regelmatig – komt er een moment waarop (een van de) partijen overweegt om de samenwerking te beëindigen. Bij intensieve samenwerking, bijvoorbeeld in een gemeenschappelijke regeling of centrumregeling, is stoppen ondanks de vooraf gemaakte afspraken vaak een hele klus. Zo’n proces noemen we ontvlechting en heeft de nodige impact. 

 

Ontvlechting na jarenlange samenwerking

Zo ook voor de gemeenten Dantumadiel en Noardeast-Fryslân, die een jarenlange geschiedenis van samenwerken kennen, ook met de voorgangers van herindelingsgemeente Noardeast-Fryslân. In 2017 intensiveerden ze deze samenwerking via een ambtelijke fusie die bij de start van Noardeast-Fryslân werd omgezet in een Centrumgemeente-regeling, waarbij Noardeast-Fryslân alle gemeentelijke taken uitvoert voor Dantumadiel. Eind 2021 besloten beide gemeenten in beeld te willen brengen welke impact de ontvlechting van de samenwerking in de centrumregeling zou hebben. 

‘Veel inzicht in korte tijd, helpt bij vervolgstappen’

Inzicht in impact

Lysias voerde het onderzoek naar de impact uit. In een combinatie van onafhankelijk onderzoek en nauwe betrokkenheid vanuit de ambtelijke organisatie hebben we in een korte periode van zo’n zes weken de impact op het gebied van medewerkers en organisatie, tractie, ICT, juridische zaken en huisvesting in beeld gebracht.  

Uiteraard keken we ook naar de financiële impact: incidenteel gedurende de ontvlechtingsperiode en structureel als de gemeenten daadwerkelijk ‘gescheiden’ verder gaan. Om het werk dat ontvlechting met zich mee brengt in beeld te brengen, ontwikkelden we daarnaast een werkroute naar deze ontvlechting gedurende anderhalf jaar. 

Veel inzicht in korte tijd

Henk Verbunt, gemeentesecretaris van Noardeast-Fryslân en algemeen directeur en Ronald Dijksterhuis, gemeentesecretaris van Dantumadiel, zeiden over het onderzoek: “We hebben in korte tijd veel inzicht gekregen, wat ons daadwerkelijk verder gaat helpen in de vervolgstappen”. 

Het rapport is intussen openbaar en je vindt het bij dit bericht als download. Het dient als input voor verdere gesprekken tussen beide gemeenten.  

Meer weten?

Meer weten over samenwerking of het beëindigen daarvan? Catheel PinoGeorge Postma en Frank Burkels gaan graag met je in gesprek. 

Impactonderzoek ontvlechting Noardeast-Fryslan en Dantumadiel

Share:

Catheel Pino

Adviseur

Frank Burkels

Partner

Meer inzichten

Lysias Whitepaper Nieuwe Industriepolitiek
staatssteun benutten voor maatschappelijke transities
11/04/2024
Organisatieanalyse Waterschap Zuiderzeeland
Beeld van ‘het nu’ en ‘de toekomst’
04/04/2024
Impactonderzoek, staatssteunanalyses en Nationaal Groeifonds aanvragen
Succesvolle projecten Nationaal Groeifonds
19/03/2024