Terug

30/11/2023

Balans tussen de drie grote transities op de Noordzee; energietransitie, voedseltransitie en natuurtransitie.

Het Noordzeeakkoord

In 2020 is het Noordzeeakkoord (NZA) gesloten. De rijksoverheid en stakeholders hadden overeenstemming bereikt op hoe invulling moet worden gegeven aan drie grote transities op de Noordzee: energie, natuur en voedsel (waaronder visserij en aquacultuur) en de samenhang daartussen. De opstellers van het akkoord hebben zich vervolgens verenigt in het Noordzeeoverleg (NZO) Het NZO geeft uitvoering aan het akkoord en monitort (samen met onafhankelijk voorzitter Sybilla Dekker en het secretariaat) de voortgang. Middelen voor het in balans brengen van de drie transities staan in het zogeheten transitiefonds.

De grootste uitdaging; het in balans brengen van de transities

Recentelijk hebben Jeroen en Rosaline  voor het NZO een evaluatie van het NZA uitgevoerd. In de evaluatie is onderzocht hoe het staat met het doelbereik, of de beschikbare middelen voldoende zijn en hoe de governance van het NZO functioneert.

Concluderend kan gesteld worden dat het NZO achterloopt op schema met de implementatie van de afspraken uit het NZA en dat het – vanwege nieuw opgekomen en verstrekkende ontwikkelingen (bijvoorbeeld de oorlog in Oekraïne) – de vraag is of de beoogde balans tussen de energietransitie, de natuurtransitie en de voedseltransitie hersteld kan worden. Herstellen omdat we zien dat de energietransitie versnelt en de andere twee transities overvleugelt. Hoewel de voortgang van het NZA achterligt op schema is daarmee niet gezegd dat er geen belangrijke stappen zijn gezet. En nog zijn te zetten. Alle partijen geven unaniem aan dat het NZO en het werk aan het NZA moet worden voortgezet. De NZO is een goed functionerende organisatie waarin het relevante gesprek tussen stakeholders goed wordt gevoerd.

Meer informatie over dit onderzoek kun je hier vinden en het rapport is hier te vinden.

 

Share:

Rosaline Kalf

Adviseur

Jeroen Schutz

Associé

Meer inzichten

Versterken van de sociale basis in Fryslân
Op weg naar de meest gezonde regio van Europa
17/06/2024
Naar een toekomstbestendig Amaryllis
Ontwikkeling nieuw organisatiemodel
10/06/2024
Hoe houden gemeenten het sociaal domein betaalbaar?
Onderzoek naar kostenbeheersing in gemeente Oosterhout
30/05/2024