Terug

07/09/2017

Begeleiding organisatiewijziging Koninklijke Bibliotheek

Lysias heeft het projectteam van de Koninklijke Bibliotheek (KB) ondersteund gedurende het gehele proces van organisatiewijziging. Met als resultaat een tevreden opdrachtgever: “Lysias heeft dit proces in zo’n hoge mate van professionaliteit begeleid, dat het geheel vlekkeloos is verlopen en heeft daarmee een organisatie, die niet gewend was om organisatiewijzigingen door te voeren, volledig ontzorgd”.

In 2015 zijn drie organisaties succesvol geïntegreerd in de KB. In het eerste jaar ging alle aandacht in de organisatie uit naar continuïteit. In 2016 werd de focus verlegd naar het vergroten van de slagvaardigheid. In dit integratieproces was de organisatiestructuur nog niet aangepast. Begin 2017 was het tijd om ook de organisatiestructuur te laten meebewegen. De aanpassing van de structuur diende bij te dragen aan een sterkere strategische focus, een betere positionering van het primaire proces, een ICT-gedreven organisatie en een meer servicegerichte bedrijfsvoering.

Lysias heeft vooraf het te doorlopen proces uitgedacht en gedurende het hele proces van organisatiewijziging het projectteam van de KB geadviseerd over de te nemen stappen. Het projectteam is begin januari gestart met het opstellen van de adviesaanvraag voor de ondernemingsraad. In een kort tijdsbestek van slechts twee maanden tijd is de adviesaanvraag opgeleverd, adviseerde de ondernemingsraad positief en is het voorgenomen besluit van de algemeen directeur bekrachtigd door het Algemeen Bestuurscollege van de KB.

Vervolgens is voor een aantal specifieke functies een plaatsingsproces ingericht en uitgevoerd met behulp van een plaatsingsadviescommissie (PAC). Lysias verzorgde het secretariaat van deze PAC. Eind mei was ook dit proces zorgvuldig afgerond en is de structuurwijziging per 1 juni 2017 ingevoerd. Gedurende het hele proces zijn de medewerkers via verschillende kanalen, zoals intranet en personeelsbijeenkomsten, geïnformeerd over de organisatiewijziging.

Wil je meer weten over wat er komt kijken bij een reorganisatieproces? Gerard Reezigt deelt graag zijn ervaringen.

Share:

Meer inzichten

Lysias’ 40ste commissie!
De Commissie van Deskundigen Hervormingsagenda Jeugd
24/05/2024
Wmo Wormerland
Evaluatie uitvoering Wmo gemeente Wormerland
14/05/2024
Lysias werkt aan gebiedsgerichte aanpak Regte Heide en Riels Laag
Naar een visie voor het overgangsgebied
30/04/2024