Terug

24/02/2021

Begroting op orde

Goede ideeën, nuttige bestedingscategorieën en belangrijke taken en verantwoordelijkheden zijn er in overvloed. Maar hoe hou je over de volle breedte de balans tussen inkomsten en uitgaven? Hoe ga je om met gewijzigde omstandigheden, crisissituaties, en prognoses die toch niet blijken te kloppen? Waar leg je de prioriteiten en wat mag dat kosten? Welke kostendragers en inkomsten zijn te mobiliseren? Hoe verander je de koers van de olietanker die een overheidsbegroting vaak is?

Dat vergt integrale afwegingen en kennisuitwisseling binnen de organisatie, zonder dat verkokering of afdelingsbelangen de boventoon voeren. Maar ook draagvlak bij maatschappelijke partners buiten de organisatie is belangrijk en een realistische kijk op het politieke krachtenspel. Proces, inhoud en realiteitszin zijn allemaal even belangrijk, wil je de begroting op orde krijgen en structureel gezond houden.

Wij zijn goed in het bedenken en implementeren van creatieve innovatieve beleidsvoorstellen met bijbehorende financiering en dekking van de exploitatie. Wij hebben ervaring in financiële herijkingsprocessen op basis van beleidsevaluaties en strategische herpositionering. We brengen partijen bij elkaar en doorbreken taboes als dat nodig is. Met gevoel voor bestuurlijke verhoudingen en politieke prioriteiten.

Adviseurs Mark Pol en Korien Jurgens kennen de begrotingsprocessen van binnenuit op bestuurlijk en ambtelijk niveau. Zij zijn gewend te leveren, ook in crisissituaties onder grote politieke druk. Benut hun ervaring, strategisch inzicht en hands-on mentaliteit.

Share:

Korien Jurgens

Partner en directeur

Mark Pol

Adviseur

Meer inzichten

Evaluatie alumni-instrument mbo scholen
Het echte studiesucces
27/09/2023
De betekenis van ‘kwaliteit van dienstverlening’ aan de gemeentebalie
Onderzoek voor- en achter de balie in Haarlem
26/09/2023
Mooie resultaten bij teamontwikkeling VNG
Versterken van het projectteam Kinderopvang
24/07/2023