Terug

05/04/2019

Belangrijke rol voor studenten voor opstellen plannen voor verbetering onderwijs

De Leidse Universiteit stond voor de opgave om in relatief korte tijd een bestedingsplan te maken voor verbetering van de onderwijskwaliteit, de zogenaamde kwaliteitsafspraken. Een bottom-up-proces in een universiteit met zeven faculteiten, ruim 6.700 medewerkers en bijna 30.000 studenten. Dat vroeg om stevige procesregie. Lysias Advies zorgde daar voor.

Met het afschaffen van de basisbeurs komen middelen vrij, die de komende zes jaar worden geïnvesteerd in verbetering van de onderwijskwaliteit. Universiteiten en hogescholen hebben hierover afspraken gemaakt met de minister van OCW. In Leiden gaat het om bedragen die oplopen tot circa € 19 miljoen per jaar in 2024.

De studenten hebben een belangrijke rol in de totstandkoming van de plannen om onderwijskwaliteit te verbeteren. De betrokkenheid van alle medezeggenschapsorganen, met name die van de studentgeledingen, was dan ook een belangrijk criterium van de plantoetsing.

De opdracht aan Lysias, uitgevoerd door Elske Wüst, hield in dat we het gehele proces in goede banen hebben geleid, de verbindende schakel waren tussen alle verschillende faculteiten en belanghebbenden, en de nodige teksten schreven en redigeerden.

De toetsing van de plannen is namens het ministerie uitgevoerd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatie organisatie (NVAO). Op 22 februari werd de planvorming van de Universiteit Leiden positief beoordeeld door de NVAO.

Share:

Meer inzichten

VWS en gemeenten aan zet bij aanpak preventie
GALA biedt kader en kansen om te werken aan gezondheid
07/02/2023
Amsterdam weert zware touringcars uit het centrum
Minder opstoppingen en verbetering van de leefbaarheid
07/02/2023
Piet & Pino: Alles komt samen in gebiedsontwikkeling
Podcast over gebiedsontwikkeling
02/02/2023