Terug

07/09/2017

Betere sturing op complexe opgaven VNG

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) organiseert dit najaar trainingen ‘Planmatig werken’ voor alle medewerkers. In de trainingen staan het opdrachtgeven en opdrachtnemen en het beoordelen van de opgave centraal. Kernvragen die aan de orde komen zijn: Heb ik het doel en het resultaat van de opgave scherp? Hoe pak ik de opgave aan? Wat is de geëigende aanpak? Project-, programma- of procesmanagement?

De training maakt deel uit van het programma ‘Verbetering sturing op complexe opgaven door professionalisering van planmatig werken’. Een team van Lysias bestaande uit Melvin Smit, Sylvana Rikkert en Herman Grootelaar ondersteunt de programmamanager Elske Wüst-Weidenaar in de uitvoering van het programma.

Eerder hielpen wij bij verschillende lopende opgaven zoals lokale democratie en het sociaal domein. We evalueerden deze programma’s, maakten verbeterpunten inzichtelijk, ontwikkelden een intake- en afwegingskader voor nieuwe opgaven en boden ondersteuning bij de verdere uitwerking en inrichting van het programma.

Met de nu gestarte maatwerktrainingen professionaliseren medewerkers zich in het planmatig werken. Lysias is met de VNG-directie aan de slag gegaan, zodat zij zicht hebben op het aanbod, hun eigen rol en de condities om planmatig werken tot een succes te maken. Daarnaast nemen alle teams deel aan de training ‘Planmatig werken’. Opgavemanagers, -secretarissen en ondersteuners krijgen specifieke (verdiepings)trainingen aangeboden. We begeleiden start-up-bijeenkomsten van opgaveteams en trainen enkele facilitators van het VNG-bureau, waarmee we de overdracht van het gedachtegoed van sturen op complexe opgaven waarborgen.

Share:

Sylvana Rikkert

Associé

Meer inzichten

Doorontwikkeling RUD Limburg-Noord
Uitvoering plan van aanpak
01/03/2024
Meerjarenbeleidsplan Veiligheidsregio Flevoland | G&V
Bottom-up realiseren van één gezamenlijk beleidsplan
29/02/2024
Outcomesturing voor Nijmegen en ODRN
Lysias maakt toertocht om te komen tot outcomesturing
21/02/2024