Terug

22/02/2023

Boerderij van de toekomst: naar een regeneratieve, productieve en veerkrachtige landbouw

Het nationaal platform van Boerderijen van de Toekomst is van start gegaan. De samenwerking van (toekomstige) regionale Boerderijen van de Toekomst (BvdT’s) gaat bijdragen aan de transitie naar een regeneratieve, productieve en veerkrachtige landbouw.

Een regionale BvdT werkt onder de specifieke regionale omstandigheden, maar dit betekent niet dat BvdTs’ niet van elkaar kunnen leren. Er wordt afgestemd tussen en samengewerkt met de verschillende BvdT op een platform, met behoud van de regionale autonomie; het nationaal platform BvdT.

Lysias Advies schreef (voor opdrachtgevers Wageningen Universiteit en het Ministerie van LNV) voor dit platform het organisatieplan; waar gaat het wel over en waar niet?; hoe ziet de samenwerking er concreet uit? Antwoorden op deze vragen en meer vind je in de link hiernaast naar het organisatieplan.

Meer weten over de transitie van de landbouw en/of governance? Jeroen Schutz gaat graag met je in gesprek. 

Downloads

Organisatieplan Boerderij van de toekomst

Share:

Meer inzichten

Identiteit en de provincie: verschillen in Nederland
Opinieartikel van Yoram Poot
12/03/2023
Brede welvaart als organisatievraagstuk
Beleidskader en aanleiding voor anders organiseren
06/03/2023
Integriteitsonderzoeken werpen licht op de kwestie
Helderheid bieden, recht doen aan de situatie en leren
06/03/2023