Terug

22/02/2023

Boerderij van de toekomst: naar een regeneratieve, productieve en veerkrachtige landbouw

Het nationaal platform van Boerderijen van de Toekomst is van start gegaan. De samenwerking van (toekomstige) regionale Boerderijen van de Toekomst (BvdT’s) gaat bijdragen aan de transitie naar een regeneratieve, productieve en veerkrachtige landbouw.

Een regionale BvdT werkt onder de specifieke regionale omstandigheden, maar dit betekent niet dat BvdTs’ niet van elkaar kunnen leren. Er wordt afgestemd tussen en samengewerkt met de verschillende BvdT op een platform, met behoud van de regionale autonomie; het nationaal platform BvdT.

Lysias Advies schreef (voor opdrachtgevers Wageningen Universiteit en het Ministerie van LNV) voor dit platform het organisatieplan; waar gaat het wel over en waar niet?; hoe ziet de samenwerking er concreet uit? Antwoorden op deze vragen en meer vind je in de link hiernaast naar het organisatieplan.

Meer weten over de transitie van de landbouw en/of governance? Jeroen Schutz gaat graag met je in gesprek. 

Organisatieplan Boerderij van de toekomst

Share:

Meer inzichten

Versterken van de sociale basis in Fryslân
Op weg naar de meest gezonde regio van Europa
17/06/2024
Naar een toekomstbestendig Amaryllis
Ontwikkeling nieuw organisatiemodel
10/06/2024
Hoe houden gemeenten het sociaal domein betaalbaar?
Onderzoek naar kostenbeheersing in gemeente Oosterhout
30/05/2024