Terug

15/11/2017

Brede omgevingsopgaven vragen nieuwe rolopvatting provincie

De afgelopen maanden voerde Lysias voor de provincie Noord-Brabant een evaluatie uit naar de provinciale rollen en de inzet van instrumenten gerelateerd aan de Omgevingsvisie. De rapportage bood praktische leerervaringen en voorbeelden.

Lysias onderzocht aan de hand van het model van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) wat de brede integrale opgaven uit de provinciale Omgevingsvisie betekenen voor de rollen en instrumenten en de manier van samenwerken binnen en buiten de provincie. Het rapport gaat in op de belangrijkste leerpunten: Hoe tot een heldere werkwijze te komen, die duidelijk is voor alle betrokkenen?

Het eindrapport is hier te downloaden.

Share:

Meer inzichten

Veendam vooruit, bouw mee!
Organisatieontwikkeling na ontvlechting en corona
31/01/2023
Verkenning bestuurlijke toekomst Enkhuizen
Rapportage verkennend onderzoek
23/01/2023
Gemeenten aan zet!
Ontwikkeling landelijke aanpak suïcidepreventie 113
19/01/2023