Terug

25/01/2017

Center of Expertise Sport & Talent van de HAN: vernieuwd samenwerken aan een hoger doel

Het Center of Expertise (CoE) Sport & Talent, onderdeel van het Instituut Sport & Bewegen van de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN), heeft een naam hoog te houden op het gebied van (de valorisatie van) onderzoek naar talentontwikkeling in de sport. Sport & Talent werkt al jaren samen met de Universiteit Gent en de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Een samenwerking die leidt tot gezamenlijk onderzoek, het delen van kennis en ook tot de toepassing van wetenschappelijke kennis in het onderwijs, bij sportclubs en bij gemeenten.

Het College van Bestuur van de HAN vroeg het CoE om na te denken over zijn positionering. Lysias heeft daarbij geholpen. Het CoE heeft de bestaande banden met Universiteit Gent en de RUG aangehaald. Daarnaast is het Kenniscentrum Sport intensiever betrokken als organisator van een samenwerkingsagenda en voor het ophalen van actuele kennisvragen. Gezamenlijk zullen de partijen zich richten op landelijke initiatieven als de Nationale Wetenschapsagenda en de kennisagenda Sport & Bewegen. De doelen van de samenwerking zijn in lijn gebracht met landelijke (beleids)ontwikkelingen. De eerste successen zijn al geboekt, door het gezamenlijk binnenhalen van middelen van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) voor talentontwikkeling in het voetbal: met clubs en met een vertaling naar het onderwijs.

Lysias heeft geïnventariseerd wat het hogere doel is dat de partners gezamenlijk willen bereiken, namelijk een betere ontwikkeling van sporttalent door vernieuwend onderzoek en onderwijs. Dat hebben ze met elkaar gedeeld. Ook hebben we voorstellen gedaan voor de inrichting van de samenwerking:
• focus op de inhoud en positionering,
• voldoende formaliseren om herkenbaar te zijn
• gezamenlijk stappen zetten
• en tegelijkertijd zorgen dat de formele samenwerking past bij de goede informele contacten die er zijn.

Share:

Meer inzichten

Versterken van de sociale basis in Fryslân
Op weg naar de meest gezonde regio van Europa
17/06/2024
Naar een toekomstbestendig Amaryllis
Ontwikkeling nieuw organisatiemodel
10/06/2024
Hoe houden gemeenten het sociaal domein betaalbaar?
Onderzoek naar kostenbeheersing in gemeente Oosterhout
30/05/2024