Terug

08/01/2023

Centrumplan Oldambt

De gemeente Oldambt heeft Lysias (Rob Tutert, Catheel Pino en Melvin Smit) gevraagd mee te denken over de aanpak van het centrum van Winschoten. Na een intensief proces onder leiding van dit drietal en met medewerking van een brede ambtelijke werkgroep, provincie en veel betrokkenen uit de samenleving, heeft de gemeenteraad in ruime meerderheid ingestemd met het opgestelde ambitiedocument.

Participatie en meewerken
De ambities zijn geformuleerd in nauwe samenwerking met de betrokken partijen. Zo is gewerkt met een programmateam met verschillende medewerkers van zowel de gemeente als de provincie. Ook zijn bewoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en bezoekers in een mooi en zorgvuldig participatieproces betrokken bij het analyseren van de opgaven en het formuleren van de ambities voor de komende jaren. Er zijn bijvoorbeeld twee enquêtes uitgezet en er is er gewerkt met ‘medewerkers’ die in verschillende sessies wensen en uitdagingen hebben gedeeld en hebben gereageerd op de ambities in wording.

Deze aanpak was zeer succesvol. Door de inbreng vanuit veel betrokkenen is het Ambitiedocument van hoge kwaliteit en de inbreng van ondernemers tijdens de raadsbijeenkomst liet zien dat er veel draagvlak is voor de plannen. Daarnaast hebben in recente bezoeken zowel de provincie als het ministerie van BZK hun waardering uitgesproken voor deze aanpak. Ook de raad was erg tevreden over de aanpak en vraagt nu bij andere beleidsvorming om een vergelijkbaar participatieproces.

Programmamanager Rob Tutert: “Er is een grote betrokkenheid van de samenleving met het centrum. Iedereen vindt dat het niet goed gaat en dat er iets moet gebeuren. Eenmaal in gesprek blijkt dat iedereen tegelijkertijd ook perspectief en kansen ziet om een bij-de-tijds, aantrekkelijk en duurzaam centrum te maken. De sleutel voor het succes zat in het proces en het serieus nemen van alle inbreng. Daardoor hebben we meer draagvlak en betere plannen gekregen.”

Integrale visie
In het Ambitiedocument is op een integrale manier gekeken naar de binnenstad van Winschoten, het centrum van de gemeente Oldambt. Zo is aandacht voor een sterker en compacter winkelgebied, kansen voor woningbouw in het centrum, de bevordering van verblijven en ontmoeten, klimaatadaptatie en voor de kansen die de rijke historie van deze gemeente biedt. Het resultaat is een integrale visie op de complexe opgave in het gebied met een duidelijke samenhang tussen veel concrete voorstellen.

Raadsmeerderheid en eerste Rijksbijdragen binnen
De kwaliteit van het document en het doorlopen proces werpen hun vruchten af. De gemeenteraad van Oldambt heeft met een ruime meerderheid ingestemd, wat geen gelopen race is bij zulke grote ambities. Ook is de eerste Rijksbijdrage binnen in het kader van het verbeteren van centrumgebieden en is een bijdrage voor de opstart van de woningbouw op de St Lucaslocatie. Een mooi begin van het realiseren voor het centrum van Oldambt!

Voor meer info en alle documenten: https://www.gemeente-oldambt.nl/centrumplannen-oldambt#

Meer weten over gebiedsontwikkeling? Rob Tutert gaat graag met je in gesprek.

Share:

Meer inzichten

Versterken van de sociale basis in Fryslân
Op weg naar de meest gezonde regio van Europa
17/06/2024
Naar een toekomstbestendig Amaryllis
Ontwikkeling nieuw organisatiemodel
10/06/2024
Hoe houden gemeenten het sociaal domein betaalbaar?
Onderzoek naar kostenbeheersing in gemeente Oosterhout
30/05/2024