Terug

21/06/2018

Coalition of the Willing: de volgende stap in regionaal economisch beleid Regio Zwolle

De Regio Zwolle (samenwerking van 17 gemeenten in vier provincies) is al jaren één van de best presterende regio’s van Nederland. Onder leiding van gedeputeerde Theo Rietkerk en wethouder René de Heer heeft een consortium van bedrijfsleven (VNO/NCW, MKB en KvK), kennisinstellingen (Windesheim, Deltion) en overheden (provincie Overijssel en regio Zwolle) een strategie ontwikkeld voor de volgende stap in de economische ontwikkeling van de regio. Lysias begeleidde deze partijen bij de ontwikkeling van deze economische strategie en het smeden van een nieuwe coalitie: de Economic Board Regio Zwolle.

De concurrentie op de internationale markten neemt toe, kennis en creativiteit worden steeds belangrijker en het aantrekken van vreemd vermogen of publieke financiering is ingewikkelder geworden. In de afgelopen periode hebben het bedrijfsleven, de verschillende overheden en de kennisinstellingen intensief samengewerkt aan de toekomst van de Regio Zwolle. Het doel: De regio economisch krachtiger te positioneren, ondernemers nog beter te ondersteunen bij hun innovatieve ondernemerschap en de regionale samenwerking tussen bedrijven te versterken.

Om deze ambities te verwezenlijken, is met het regionale bedrijfsleven en de kennisinstellingen een innovatieagenda opgesteld. Om succesvol te innoveren is een nieuwe generatie vakmensen en kenniswerkers nodig. Naar verwachting is er over een aantal jaren een tekort aan gekwalificeerd personeel. Daarvoor is een Human Capital agenda opgesteld. Partijen willen structureel samenwerken en samen sturing geven aan de economische koers. Daarvoor is een nieuw platform ingericht: de Economic Board Regio Zwolle. Ondernemers, overheden en kennisinstellingen zetten vanuit dit platform de lijnen uit op het gebied van vernieuwend ondernemerschap, innovatie en Human Capital. Daarnaast stemmen ze af over het bredere economisch beleid, het regionale vestigingsklimaat, een gezamenlijke regioprofilering en lobby acties. Ten slotte werkte Lysias als kwartiermakers aan de doorontwikkeling van Kennispoort Regio Zwolle, de organisatie die de centrale schakel vormt en ontwikkelaar is op het gebied van vernieuwend ondernemerschap, innovatie en kennis.

Share:

Meer inzichten

Lysias Whitepaper Nieuwe Industriepolitiek
staatssteun benutten voor maatschappelijke transities
11/04/2024
Organisatieanalyse Waterschap Zuiderzeeland
Beeld van ‘het nu’ en ‘de toekomst’
04/04/2024
Impactonderzoek, staatssteunanalyses en Nationaal Groeifonds aanvragen
Succesvolle projecten Nationaal Groeifonds
19/03/2024