Terug

19/10/2016

Commissie Demmers over bestuurlijke toekomst Nuenen

De Commissie-Demmers is begin dit jaar door de provincie Noord-Brabant ingesteld om – vanuit regionale optiek – in kaart te brengen wat het meest passende scenario is voor de bestuurlijke toekomst van de gemeente Nuenen. Naast voorzitter Letty Demmers bestond deze commissie uit Herman Klitsie en Peter van Vugt. Lysias vervulde de rol van commissiesecretaris.

In haar advisering heeft de commissie zich ervoor ingezet een oplossing te vinden voor Nuenen en tegelijkertijd meerwaarde te bieden voor de regio Eindhoven. De essentie van het advies is om loyaliteit, bestuurskracht en doorzettingsmacht te organiseren op de schaalniveaus waarop opgaven zich afspelen.

De hoofdlijn van het advies, getiteld ‘De wil tot verschil’, luidt:

  • Gemeenten van de Metropoolregio Eindhoven dragen taken, bevoegdheden en middelen op de terreinen van regionale economie en mobiliteit over aan de bestuursautoriteit van de Metropoolregio (de stad Eindhoven).
  • Gemeenten van het Stedelijk Gebied Eindhoven dragen taken, bevoegdheden en middelen op de terreinen van wonen, werken, ruimtelijke inrichting en voorzieningen over aan de bestuursautoriteit van het Stedelijk Gebied (de stad Eindhoven).
  • Nuenen fuseert met Son en Breugel, waarbij de nieuwe gemeente bovengenoemde taken, bevoegdheden en middelen overdraagt aan Eindhoven. De nieuw te vormen gemeente wordt verantwoordelijk voor de uitvoering van taken dichtbij de inwoners van de eigen gemeente.

Als secretaris heeft Lysias gesprekken en bijeenkomsten inhoudelijk voorbereid, relevante documenten bestudeerd en alle onderzoeksresultaten geanalyseerd. Lysias trad vervolgens op als penvoerder van de eindrapportage.

De provincie Noord-Brabant heeft het advies grotendeels overgenomen.

De raad van Nuenen neemt het rapport van de Commissie-Demmers mee in het debat over de bestuurlijke toekomst van de gemeente.

 

Share:

Carla de Rie

Partner

Meer inzichten

Versterken van de sociale basis in Fryslân
Op weg naar de meest gezonde regio van Europa
17/06/2024
Naar een toekomstbestendig Amaryllis
Ontwikkeling nieuw organisatiemodel
10/06/2024
Hoe houden gemeenten het sociaal domein betaalbaar?
Onderzoek naar kostenbeheersing in gemeente Oosterhout
30/05/2024