Terug

21/03/2014

Commissie-Jansen adviseert over bestuurlijke toekomst in Groningen

In 2012 hebben de provincie Groningen en de Vereniging van Groninger Gemeenten (VGG) de Commissie Bestuurlijke Toekomst Groningen ingesteld. Lysias vervulde de rol van secretaris van deze commissie.

In de eindrapportage Grenzeloos Gunnen (februari 2013) concludeerde de commissie dat de bestuurlijke inrichting van 23 gemeenten, met vele verschillende vormen van samenwerking, niet toereikend is om de huidige en toekomstige opgaven voortvarend en succesvol aan te pakken en kansrijke uitdagingen in Groningen optimaal te benutten.

De opdracht aan de commissie was om antwoord te geven op de vraag: ‘Hoe dient de bestuurlijke toekomst in Groningen vorm te krijgen, zodanig dat complexe maatschappelijke opgaven ook in de toekomst adequaat kunnen worden opgepakt?’

Vanuit een inhoudelijke analyse adviseerde de commissie om uiterlijk eind 2017 te komen tot zes nieuwe gemeenten die in de plaats komen van de huidige 23:

  • Hogeland
  • Westerkwartier
  • Stad Groningen
  • Eemsdelta (of Groninger havens)
  • De Compagnie
  • Oost Groningen

In januari 2014 werd de commissie opnieuw ingesteld voor het uitvoeren van een inhoudelijke verdieping voor het oostelijk deel van Groningen. Dit resulteerde in het advies ‘Grenzeloos Gunnen II’ van februari 2014.

 

Share:

Carla de Rie

Partner

Meer inzichten

Lysias Whitepaper Nieuwe Industriepolitiek
staatssteun benutten voor maatschappelijke transities
11/04/2024
Organisatieanalyse Waterschap Zuiderzeeland
Beeld van ‘het nu’ en ‘de toekomst’
04/04/2024
Impactonderzoek, staatssteunanalyses en Nationaal Groeifonds aanvragen
Succesvolle projecten Nationaal Groeifonds
19/03/2024